De bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. (Foto: Voorschotense Krant).

Bewoners zelf niet welkom bij informatieavond nieuw Voorschotens cultuurhuis, maar hun standpunt wel

De gemeente Voorschoten organiseert woensdag 3 november een informatieavond over de plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie. Raadsleden gaan er in gesprek met betrokken partijen. Voorschotenaren zijn niet welkom, maar mogen vooraf wel hun standpunt mailen. Vervolgens kunnen zij de bijeenkomst via internet volgen.

De plannen voor een nieuw cultuurhuis zijn inmiddels bekend. De bibliotheek aan de Wijngaardenlaan wordt verbouwd zodat er veel meer mogelijk is dan alleen boeken lenen. Er komen diverse lokalen, spreekkamers en een kleine zaal die door verschuifbare wanden groter gemaakt kan worden. Daarnaast komt er een nieuwe grote zaal voor honderd personen.

De komst van een nieuwe multifunctionele accommodatie is een grote operatie. Er is veel geld mee gemoeid en bovendien wordt er al jaren over gesproken. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. Donderdag praten zij daar eerst in de commissievergadering over en op 18 november valt er een definitief besluit.

Niet welkom
De gemeente Voorschoten laat weten dat publiek en pers niet welkom zijn bij de bijeenkomst ‘in verband met corona’. Wel roept de gemeente haar inwoners op om hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken. Dat kunnen zij doen door de griffie voor dinsdagochtend te mailen. Als raadsleden daar nog vragen over hebben, worden de inwoners wel uitgenodigd om bij de bijeenkomst te zijn.

Het plan om een nieuw cultuurhuis te vestigen bij de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan is niet onomstreden. Een groep burgers kwam met een alternatief plan om de Kruispuntkerk te slopen en daar een nieuwe multifunctionele accommodatie te vestigen. Dat zou beter bereikbaar zijn en het centrum de gewenste impuls geven. Na vergelijkend onderzoek geeft het gemeentebestuur nog steeds de voorkeur aan het renoveren van de bibliotheek.

Voorschoten Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×