Bij de Haagse Schouwweg komen vierhonderd asielzoekers. (Foto: Chris de Waard).

Tweede opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in gebruik genomen

Een leegstaande kantoorvleugel van het Alrijne Ziekenhuis in Leiden is in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In totaal gaan er 237 mensen tijdelijk wonen. De helft van dat aantal is inmiddels ingetrokken. Eind mei volgt de rest. Dan is het hele gebouw namelijk in gereedheid gebracht.

Later komen er in Leiden waarschijnlijk nog zo’n honderdvijftig vluchtelingen bij. De rijksoverheid heeft de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om elk nog eens 25.000 plekken te regelen. In eerste instantie waren dat er al 50.000 per veiligheidsregio. Voor Leiden betekende dat driehonderd opvangplekken. Daarvan zijn er al honderd ingevuld op de Schipholweg en einde van de maand heeft Leiden dus ruimschoots aan de opgave voldaan. Voor de extra opvang heeft de gemeente al panden op het oog. De komende tijd wordt bekeken of ze geschikt te maken zijn.

Eind vorige week werd ook bekend dat Leiden weer een AZC krijgt. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) huurt voor vijf jaar een kantoorpand naast het voormalige Holiday Inn hotel. Daar is plek voor ongeveer vierhonderd vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne. Leiden geeft daarmee gehoor aan de dringende oproep van de overheid om extra plekken te zoeken. Er komen dagelijks honderden vluchtelingen aan in Ter Apel en die toestroom is groter dan het centrum aankan. Dat resulteerde de afgelopen tijd tot schrijnende situaties waarbij mensen urenlang buiten moesten wachten.

Westerpoort
De Leidse burgemeester Lenferink geeft graag gehoor aan de oproep en is blij met de gevonden plek in het gebied waar over een aantal jaren de nieuwbouwwoonwijk Westerpoort moet verrijzen. “In het westen van het land zijn relatief weinig asielzoekerscentra. Dat moet anders. Een betere spreiding over het land is ook goed voor de mensen zelf. Als ze hier mogen blijven, kunnen ze ook sneller met inburgeren beginnen in de regio waar ze worden opgevangen.”

De VVD Leiden vroeg Lenferink inmiddels of het onderbrengen van vierhonderd vluchtelingen voor zo’n lange periode niet knelt met de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Daarvan is volgens de burgemeester geen sprake. Bij de afgesproken termijn van vijfenhalf jaar is daar al rekening mee gehouden. Raadslid Maaike van Vliet wilde ook nog weten waar mensen terecht kunnen die initiatieven willen ontplooien om de asielzoekers bij te staan. Dat wordt volgende week duidelijk. Op 25 mei wordt namelijk vanaf 20.00 uur een informatieavond voor omwonenden georganiseerd in het ECC Leiden.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Opvang Oekraïense vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×