Wethouder Olthof heeft slecht nieuws. De raad moet deze week terugkomen van het zomerreces om de jaarrekening alsnog vast te stellen. (Foto: Chris de Waard).

Zoeterwoudse gemeenteraad terug van vakantie voor vaststellen jaarrekening

Omdat de gemeente Zoeterwoude fouten heeft gemaakt in de jaarrekening moet de gemeenteraad dinsdagavond terugkomen van het zomerreces. De gemeentelijke jaarrekening over 2021 moet door de raad worden vastgesteld en uiterlijk op 15 juli bij de provincie Zuid-Holland zijn ingeleverd.

“De helft van de raad is al op vakantie, maar we hebben geloof ik net één persoon speling”, zegt CDA-wethouder Paul Olthof. Maar ook als het quorum onverhoopt niet wordt gehaald, kan Zoeterwoude nog op tijd een besluit nemen. Er moet dan een nieuwe vergadering worden uitgeroepen, waarbij een besluit zelfs met één raadslid kan worden genomen en dat moet voor 15 juli sowieso wel lukken.

Het probleem met de jaarstukken over 2021 is overigens ook nog inzet van een meningsverschil tussen de gemeente en accountant BakerTilly. Het heeft te maken met het tussentijds boeken van winst bij bouwprojecten. Olthof: “De accountant heeft ons in 2020 verteld dat we dat moesten doen. We hebben dat vorig jaar weer gedaan en nu krijgen we te horen dat dat in sommige gevallen niet is toegestaan.” Het mag wel bij projecten van de gemeente zelf, zoals bij Bloemenweide. In het geval van de ontwikkeling van Zwethof en de O&M locatie gaat het om een deelneming van de gemeente in het project. En dan mag het tussentijds nemen van de winst niet. Het nadeel van zo’n 700.000 euro is geen verlies, maar komt later alsnog binnen”, benadrukte de wethouder. Dat is naar verwachting in 2023 of 2024 als de projecten zijn afgerond.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Olthof van financiën over de jaarrekening van de gemeente Zoeterwoude.

Dat de raad ondanks de aanpassing van de jaarstukken vorige week nog niet kon overgaan tot de vaststelling van de jaarrekening heeft te maken met een review die de gemeentelijke accountant heeft gekregen. Daarbij werd onder andere de Zoeterwoudse jaarrekening eruit gelicht. Dat leidde tot extra informatie-uitwisseling tussen gemeente en BakerTilly, waardoor de stukken uiteindelijk niet op tijd klaar waren voor de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer.

Ook vorig jaar leidde problemen met de jaarrekening al tot uitstel van de vaststelling ervan. Dat er nu voor het tweede jaar op rij problemen zijn, leidt tot irritatie bij alle vier de raadsfracties en ook wethouder Olthof zei moe te worden van het proces. “Dat gaan we echt goed evalueren met de accountant.”

De provincies zijn toezichthouder op de financiële gang van zaken bij de gemeenten in hun gebied. Als de jaarrekening niet op tijd binnen is, kan de provincie de gemeente onder toezicht stellen. Zo’n vaart zal het in Zoeterwoude niet lopen, hoewel het nog wel even spannend wordt of er voldoende raadsleden aanwezig kunnen zijn voor het benodigde ‘quorum’. Dat is het minimaal benodigde raadsleden om een geldig besluit te kunnen nemen.

 

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×