(Foto's: Chris de Waard).

Gemeente daagt Meelfabriek voor de rechter

De bedrijven die samen de Meelfabriek herontwikkelen worden door de gemeente Leiden voor de rechter gesleept. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het conflict draait om 56 parkeerplaatsen die in de parkeergarage onder het Meelfabriekterrein zijn gerealiseerd voor omwonenden.

Die plekken zijn er wel in de eerder dit jaar opengestelde garage, maar houders van een gemeentelijke parkeervergunning uit de oostelijke binnenstad kunnen er geen gebruik van maken terwijl dat volgens de gemeente wel is afgesproken.

Eigenaar en ontwikkelaar Ab van der Wiel van de Meelfabriek reageert verbaasd op de brief die hij nog niet kende: “Er komt blijkbaar een gerechtelijke procedure.” Volgens Van der Wiel zit de gemeente zelf fout en heeft hij jaren geleden met het toenmalige college afspraken gemaakt over de parkeerkwestie. “De Meelfabriek heeft indertijd een probleem voor de gemeente Leiden opgelost.”

Vergeten
Leiden verkocht bouwgrond aan DUWO (toen nog SLS, red.) voor 57 studentenwoningen. Die grond sloot aan op het Meelfabriekterrein. Voor de bouw werden destijds 56 openbare parkeerplaatsen opgeofferd en afgesproken werd om die te compenseren in de nieuwe ondergrondse parkeergarage van de Meelfabriek. Volgens Van der Wiel zou vervolgens in de overeenkomst met DUWO de verplichting opgenomen worden dat de studentenhuisvester het openbaar parkeren ondergronds zou oplossen.

Vier miljoen
“Maar in de definitieve koopovereenkomst is de gemeente Leiden vergeten om het woord ‘openbaar’ op te nemen. Toen wilde DUWO de ondergrondse parkeerplaatsen niet openbaar maken en ontstond er een groot politiek probleem”, laat Van der Wiel vrijdagavond desgevraagd aan Sleutelstad weten. “Ik heb het probleem toen opgelost door de 56 openbare parkeerplaatsen voor rekening van de Meelfabriek te bouwen. Daarmee was ruim vier miljoen euro gemoeid. Op die manier kon er alsnog geparkeerd worden op openbare plaatsen.”

Abonnement
Volgens het Leidse college is ook afgesproken dat de kosten voor vergunninghouders in de ondergrondse Meelfabriekgarage niet hoger zijn dan voor parkeren op straat. Van der Wiel ontkent die afspraak. “Het goedkope vergunninghoudersparkeren zou op maaiveld gaan plaatsvinden en zo is dat ook gerealiseerd. Daarnaast kunnen bewoners, onder dezelfde voorwaarden als bij de nieuwe gemeentelijke parkeergarages, bij ons een abonnement nemen.” De bedragen voor een abonnement in een gemeentelijke parkeergarage variëren van ruim dertig euro per maand tot bijna honderd euro.

Het ‘maaiveldparkeren’ gebeurt volgens Van der Wiel op gemeentegrond. “Op de Waardgracht en op het Looiersplein zijn in totaal totaal 28 parkeerplaatsen en de hele herinrichting van dat openbare gebied is door de Meelfabriek betaald.” Het gemeentelijk beleid gaat volgens de Meelfabriek-eigenaar ook uit van parkeren op straat voor vergunninghouders. “Het bedrag van 15,00 euro per maand voor een bewonersvergunning is bij lange na niet voldoende om een investering voor een ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken. Dat kost namelijk al snel 75.000 tot 100.000 euro per parkeerplek.”

De gemeente Leiden weert het goedkoop parkeren uit hun eigen nieuwbouw parkeergarages en dat wil de gemeente ook gaan doen bij de parkeergarage boven de AH op de hoek van de Hooigracht en de  Ing. Driessensstraat. Want ook de uitbreiding van die parkeergarage gaat zeker 100.000 euro per plek kosten en met 15,00 euro per maand kan dat niet uit.”

Rechter
De afgelopen maanden zijn er over de parkeerkwestie diverse gesprekken geweest tussen de gemeente Leiden en de Meelfabriek. “De gemeente heeft geen overeenstemming met De Meelfabriek weten te bereiken en daarom heeft het college besloten om dit geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, teneinde nakoming te vorderen”, zo staat in de brief aan de gemeenteraad.

Advertentie

Leiden Politiek Meelfabriek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×