Connexxion heeft plan voor nieuw busnet gereed

Connexxion heeft haar visie op het busnet en de RGL gereed. Ook voor de aanlegperiode is een plan opgesteld. Diverse buslijnen worden opgeheven of ingrijpend gewijzigd. Dat blijkt uit de visie die Sleutelstad.nl via de Fietsersbond Leiden in handen kreeg. In deze visie is uitgegaan van een tracé over bestaand spoor tot Lammenschans en het Breestraattracé. Hieronder de uitgangspunten van Connexxion, de gevolgen van de aanleg voor het busnet en het nieuwe busnet als de RGL-Oost klaar is.

Uitgangspunten
Het busnet moet een feederfunctie krijgen voor de RGL, voorzien in verbindingen die op te grote afstand van een sneltramhalte liggen en in verbindingen waarin de tram niet voorziet. Om het overstappen te vergemakkelijken moeten fluctuaties in rijtijden en vertragingen voorkomen worden, wat infrastructurele maatregelen voor het busnet impliceert.In Leiden moeten andere routes gebruikt worden. Uit alle wijken moet een rechtstreekse verbinden met Leiden CS en tenminste één van de centrumhaltes geboden worden. Busverbindingen die vooral de tussenliggende kernen bedienen waar de RGL niet komt, blijven bestaan. Busverbindingen waarbij de meeste reizigers nog maar één of twee haltes verder moeten reizen, sluiten niet aan op de RGL maar rijden door naar de belangrijkste eindbestemming (bijvoorbeeld Leiden Transferium – Centraal Station of Leiden Lammenschans – Centrum).
De nieuwe rijtijden dienen minimaal gelijk te blijven aan de huidige, wat op een aantal wegen doorstromingsmaatregelen voor het busverkeer vraagt. De omleidingsroutes tijdens de aanleg mogen niet veel langer duren om exploitatiekosten en reizigersverlies te beperken.

Tijdens de aanleg van de trambaan blijven bestaande verbindingen gehandhaafd. Er wordt zo min mogelijk omgereden, geknipt of gewijzigd. Omleidingsroutes moeten aansluiten op het nieuwe busnet. Buslijnen naar het centrum blijven daarheen gaan, eventueel met vervangende haltes.
Hiervoor moetde Lammenschansweg van station Lammenschans tot en met de Jan van Houtbrug altijd berijdbaar blijven in beide richtingen. Dit geldt ook voor de Plesmanlaan van het Transferium tot en met de onderdoorgang bij het station. Ook moet de Hooigracht vanaf de Lammenschansweg bereikbaar blijven. Het Centraal Station moet altijd bereikbaar blijven, er moet gekeerd kunnen worden en er moet bufferruimte zijn in de directe omgeving.

Gevolgen van aanleg RGL voor busnet
De aanleg van de RGL is opgesplitst in verschillende deelprojecten die op verschillende tijden worden aangepakt. Als de RGL op de Stationsweg/Steenstraat en omgeving wordt aangelegd, rijden de lijnen die normaal via de Breestraat naar Centraal Station gaan over de route Noordeinde– Haagweg – Rijnoever – Morsweg – Morssingel. Ook bussen die normaal vanaf de Haagweg naar Centraal Station rijden, gaan over deze route. Dit betekent dat de wijken van Voorschoten (waar lijn 45 niet rijdt) en het Leidse Haagwegkwartier tijdelijk geen directe verbinding met het centrum hebben en men op CS moet overstappen om dichter in het centrum te komen. Er moeten maatregelen worden genomen voor de doorstroming bij de Haagweg.
De lijnen die normaal vanaf de Langegracht via de 2e Binnenvestgracht naar Centraal Station Rijden, worden omgeleid via het Schuttersveld – Rijnsburgerweg – Bargelaan – Walenkamptunnel. De haltes Steenstraat, Kort Rapenburg, Prinsessekade, Nieuwe Beestenmarkt en Lammermarkt vervallen. De centrumhaltes Korevaarstraat, Breestraat, Pelikaanstraat en Noordeinde blijven bestaan. Er moet een vervangende halte komen op de Molenwerf. Bovendien is de brug Molenwerf–Schuttersveld een aandachtspunt, door de steilheid en het maximaal toelaatbaar gewicht. Het Kort Rapenburg wordt dan niet gebruikt door bussen. Connexxion wil graag dat de planning van de aanleg wordt gewijzigd en de RGL op het Kort Rapenburg in deze periode al wordt aangelegd. Anders moeten de omleidingen later nogmaals worden ingesteld als het Kort Rapenburg en de Prinssessekade op de schop gaan.

Als de Ehrenfestweg, Einsteinweg, Zernikedreef en Sandifortdreef worden gereedgemaakt, rijden de bussen via de Plesmanlaan. Er wordt nog gedacht over een pendelbus tussen Leiden CS en het Universiteitsterrein, waarbij afhankelijk van de werkzaamheden een aangepaste routegereden kan worden. Volgens de planning wordt het Stationsplein gelijktijdig met de Breestraat aangepakt. Voor het busverkeer is het een voorwaarde dat het Stationsplein dan wel bereikbaar en berijdbaar is endat er haltes blijven. Naar verwachting zijn er 4 instaphaltes en 2 uitstaphaltes nodig. Keren en bufferen dient dan op de trafolocatie of aan de achterzijde van het Centraal Station te gebeuren. Als de Walenkamptunnel en Albinusdreef worden aangepakt, rijden lijnen die normaal vanaf de Rijnsburgerweg via de Bargelaan en Walenkamptunnel naar het Stationsplein gaan en daar eindigen, tot de Bargelaan en keren daar. Lijnen die deze route rijden en doorgaan richting het centrum, worden viade route Wassenaarseweg – Albinusdreef – Sandifortdreef – Darwinweg – Plesmanlaan naar hetStationsplein geleid. De haltes Posthof en LUMC vervallen; voor eerstgenoemde is vervanging gewenst op de Wassenaarseweg zo dicht mogelijk bij de Rijnsburgerweg. De lijnen die normaal vanaf de Schipholweg via de Rijnsburgerviaduct, Bargelaan en Walenkamptunnel naar het Stationsplein rijden en vervolgens richting het centrum doorrijden, worden via de route Schipholweg – Schuttersveld – 2e Binnenvestgracht – Stationsweg naar het Stationsplein geleid en rijden vervolgens door richting het centrum. De halte LUMC vervalt. Volgens de planning wordt de Walenkamptunnel deels gelijktijdig met het Kort Rapenburg en deBreestraat aangepakt. Connexxion wil dit liever niet, om de omleidingen niet te lang maken. Als de Breestraat en Korevaarstraat aan de beurt zijn, volgen lijnen die normaal vanaf de Lammenschansweg via de Breestraat naar Centraal Station gaan, de route Hooigracht – Pelikaanstraat – Langegracht. Ook lijnen die vanaf de Hoge Rijndijk via de Breestraat naar Centraal Station rijden, nemen deze route. De haltes Korevaarstraat en Breestraat vervallen. Het is wenselijk om de halte Korevaarstraat te vervangen op de St. Jorissteeg/Hooigracht. De centrumhaltes Pelikaanstraat en Steenstraat / Prinsessekade blijven bestaan. Wel zijn er doorstromingsmaatregelen nodig op de omleidingsroute. De kosten voor de extra infrastructuur moeten nog berekend worden, maar komen allemaal voor de rekening van Leiden.

Nieuw busnet in Leiden als RGL-Oost klaar is
Lijn 15 wordt vanaf station De Vink verlengd via de Trompweg – Brahmslaan – Kennedylaan –Churchilllaan – Vijf Meilaan – Vrijheidslaan – Zoeterwoudseweg – Tomatenstraat naar stationLammenschans. Lijn 15 en 17 vormen daarmee geen ringlijn in de Stevenshof meer. De lijnen 31 en 40 vervallen tussen Leiden CZ– Zuidwest. Hierdoor rijdt er geen bus meer door de Koninginnelaan – Herenstraat. Lijn 39 rijdt via Voorschoten Vlietwijk – Zuid-Hofland (nieuwbouwwijk) – Fortuinwijk – Boshuizerkade en lijn 48 rijdt via Voorschoten Adegeest – Noord-Hofland – Boshuizen (B. Buyskade). De lijnen 32, 41 en 42 rijden niet meer door de Breestraat maar via de Hooigracht – Pelikaanstraat –Langegracht. Tussen Leiden en Noordwijk zal lijn 42 via het Diaconessenhuis en de Oegstgeesterwegde wijk Poelgeest bedienen. Lijn 35 verandert niet. Lijn 43 en 232 rijden nu over het universiteitsterrein, maar gaan via de Plesmanlaan rijden. Lijn 45 moet een hoogfrequente, verbindende lijn worden tussen Den Haag en Leiden via Leidschendam en Voorschoten met een zo gestrekt en snel mogelijke route. Lijn 45 rijdt in Voorschoten niet meer via de Vlietwijk maar via de Veurseweg – Schoolstraat – Leidseweg – Voorschoterweg en in Leiden via de Lammenschansweg – Hooigracht – Pelikaanstraat – Langegracht naar Leiden CS en vervolgens de huidige route naar de Merenwijk vice versa. Lijn 182 rijdt niet meer via de Breestraat; in Leiderdorp rijdt lijn 182 via de Persant Snoepweg op hetmoment dat er doorstromingsmaatregelen zijn getroffen op de Persant Snoepweg en dan via deLeiderdorpsebrug – Hoge Rijndijk – Levendaal – Hooigracht – Pelikaanstraat – Langegracht naarLeiden CS.

Nieuw busnet in regio
Als alleen de RGL-Oost klaar is, wijzigt het busnet tussen Gouda en Leiden wél, maar het busnettussen Leiden en Katwijk/Noordwijk niet. De stadsnetten van Alphen aan de Rijn en Gouda blijven gelijk.De lijnen 184, 186 en 187 tussen Gouda en Leiden vervallen. Dit zijn de verbindingen van Gouda via Waddinxveen – Boskoop – Hazerswoude Dorp – Hazerswoude Rijndijk naar Leiden. De frequentie van lijn 165 (Zoetermeer– Hazerswoude Dorp – Alphen aan den Rijn) wordt uitgebreid. Voorwaarde is dat er te Hazerswoude Rijndijk een goede overstapfaciliteit wordt geboden van bus op tram vice versa.Lijn 185 Alphen aan den Rijn – Leiden vervalt. Lijn 169 vervult een belangrijke ontsluitende functie in Alphen aan den Rijn en bedient Koudekerk a/d Rijn, de lintbebouwing van Hazerswoude Rijndijk en het winkelgebied Rijneke Boulevard. De route wordt verlegd via de Grote Polder en Roomburg zodat lijn 28 (Leiden CS – Heineken) kan vervallen. Hierdoor zal er op het deel van Zoeterwoude Rijndijk tussen deBurgemeester Smeetsweg en de Leiderdorpsebrug geen bus meer rijden. Voorwaarde is dat er dan weleen halte wordt gerealiseerd nabij de rotonde Burg. Smeetsweg/Hoge Rijndijk, zodat de maximaleloopafstanden naar de bushalte niet meer dan 500 meter bedragen. De maximale afstand naar de haltevan de RijnGouwelijn is daarbij 1500 meter.Er komt een spitsverbinding van Boskoop Snijdelwijk via halte de Driesprong (overstappen voor de verbinding Boskoop – Zoetermeer) en Hazerswoude Dorp naar Hazerswoude Rijndijk (halte RijnGouwelijn). De verbinding Hazerswoude Dorp – Gouda verloopt daarmee tevensin de spits niet via Hazerswoude Rijndijk. Deze verbinding wordt lijn 186 genoemd.De lijnen 182 en 249 blijven bestaan gelet op de bediening van Ter Aar, Woubrugge en Hoogmade.Wel zal de route van lijn 182 in Leiden worden aangepast. Ook lijn 175, 177, 32 en 206 blijven bestaan.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×