Reizigersraad tegen RGL-Oost

De Stichting Reizigersraad Openbaar Vervoer Holland Rijnland (ROVH) heeft de gemeente in een brief geschreven tegen de RGL-Oost te zijn. Vorig jaar was de ROVH nog voorstander, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat een aantal wensen en aanpassingen in het definitieve ontwerp zouden worden verwerkt. Nu de veiligheidsanalyse, het busplan van Connexxion en het rapport van de randstedelijke rekenkamer bekend zijn, is besloten het standpunt te wijzigen. De hoofdargumenten voor een negatief standpunt zijn het ontbreken van een korte en lange termijn visie voor het verkeer, de veiligheid van de Breestraat en de alternatieve busroute via de Hooigracht. Wel is de ROVH voorstander van de RGL-West.

ROVH schrijft dat ook de ontwerptekeningen voor zover die op dit moment ons bekend waren en de informatie uit de diverse ontwerpateliers meewegen in het standpunt. Het ontbreken van een overallvisie voor de korte en langere termijn over het totale pakket van te treffen voorzieningen in de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en bereikbaarheid van de binnenstad was eveneens erg belangrijk. Bovendien vindt ROVH Kort Rapenburg en Prinsessekade te smal voor al het verkeer en moet de 2e Binnenvestgracht zowel trams als bussen verwerken. Op de gekozen alternatieve busroute via de Hooigracht vreest ROVH dat menging met autoverkeer leidt tot opstoppingen, waar de OV-reiziger veel last van heeft.

ROVH is voor de provincie Zuid-Holland als concessieverlener en Connexxion en NS als concessiehouders hét aanspreekpunt namens OV-reizigers. ROVH is de opvolger van de RLOV, die is ontstaan uit de Reizigersadviesraad die door de gemeente eind jaren ’90 is opgericht. De ROVH bestaat nu uit vertegenwoordigers van organisaties (ROVER, Ouderenbonden, Fietsersbond, Gehandicaptenorganisaties) en uit individuele leden die op persoonlijke titel spreken. Statutair is vastgelegd dat bij stemming binnen het bestuur leden die namens organisaties zijn afgevaardigd twee stemmen vertegenwoordigen en de leden die op persoonlijke titel lid zijn van het ROVH-bestuur slechts 1 stem vertegenwoordigen. “Cruciaal is dat alle leden die namens organisaties in het bestuur zitten een negatief standpunt hebben ingenomen. Dit gaat per organisatie om een forse achterban. Het nu ingenomen negatieve standpunt wordt breed gedragen”, volgens ROVH.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×