Zeeheldenbuurt kwaad op Portaal

Bewonerscommissie De Zeehelden is kwaad op woningcorporatie Portaal. Portaal komt volgens Jo Verhoeven, voorzitster van de commissie, haar afspraken niet na. Daar zijn de veelal oudere bewoneres van de wijk de dupe van. Volgens Verhoeven is er met Portaal afgesproken dat alle bewoners die binnen de buurt willen verhuizen een huurkorting krijgen. Tijdens een voorlichting op 8 januari bleek dat Portaal die afspraak niet nakomt. De huurkorting zou nu alleen gelden voor huurders die door sloop of verkoop moeten verhuizen.

Het advies van de bewonerscommissie om de buurt en haar bewoners te behouden en de huurkorting te laten gelden slaat Portaal in de wind. De bewonerscommissie voelt zich nu in de steek gelaten. Zij hebben veel tijd en energie in hun buurt gestoken en vinden dat de buurt opgeknapt in plaats van gesloopt moet worden.

Audiofragment: Jo Verhoeven over Portaal en de toekomst van haar buurt in gesprek met Hidde de Meij

Advertentie

Leiden Zeeheldenbuurt zeeheldensloop


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×