PvdA-minister Lodewijk Asscher kwam gisteren naar Leiden om tijdens het politiek café van de Leidse afdeling van zijn partij mee te praten over jeugdwerkloosheid. (Foto's: J.P. Kranenburg).

PvdA: College geeft geen prioriteit aan jeugdwerkloosheid

Het college van B en W maakt veel te weinig werk van het aan een baan helpen van Leidse jongeren. Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden zijn er allerlei maatregelen genomen of afgesproken. Een ervan is een breed gesteunde motie van de PvdA die het college oproept om binnen de gemeentelijke organisatie te zorgen voor 120 stageplaatsen. “Ze hebben er amper 60 gerealiseerd,” foeterde PvdA-lijsttrekker Gijs Holla gisteravond tijdens een politiek café over jeugdwerkloosheid waar ook minister Lodewijk Asscher aanwezig was.

Audiofragment: Minister Lodewijk Asscher, PvdA-lijsttrekker Gijs Holla, wethouder Jan-Jaap de Haan en regionaal projectleider Jos Valk van het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Volgens Holla heeft het college er gewoon te weinig prioriteit aan gegeven. “Als er problemen waren geweest met het halen van het afgesproken aantal hadden ze dan met de raad moeten delen. Nu denken ze kennelijk dat de gemeenteraad het toch niet doorheeft.” CDA-wethouder De Haan (Werk en Inkomen) reageert als door een wesp gestoken: “Gijs, je bent niet wijs,” zo voegt hij de PvdA-lijsttrekker toe via Twitter. Holla Heeft meer noten op zijn zang. Zo wil hij dat instellingen waarmee de gemeente een substantiële subsidierelatie heeft (meer dan 100.000 euro per jaar) verplicht worden om te investeren in het aan het werk helpen van mensen zonder baan. Doen ze dat niet, dan zou de gemeente de subsidierelatie moeten verbreken.

De jeugdwerkloosheid was in onze regio lange tijd aan de lage kant. Het afgelopen jaar is het percentage jongeren zonder baan echter omhoog geschoten. “Een stijging van maar liefst 80%”, zegt Holla. De Haan erkent dat, maar geeft tegelijkertijd aan dat het percentage zo hoog is omdat het om een relatief laag aantal mensen gaat. Het aantal jongeren dat in Leiden afhankelijk is van een bijstandsuitkering schommelt al jaren rond de 200. Regionaal gaat het om circa 500 jongeren.

Minister Asscher blijkt helemaal niet zo positief te zijn over het aantal werkloze jongeren in onze regio. “We zitten hier in een zeer kansrijke regio. Al die jongeren die nu geen baan hebben, hadden zich iets heel anders voorgesteld.”

Jos Valk, regionaal projectleider van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, wijst er wel op dat niet iedereen die geen echte baan heeft bij de gemeente bekend is. Veel mensen vragen geen uitkering aan, maar doen bijvoorbeeld een beroep op ouders, gaan weer thuis wonen of houden een ongeschoold baantje aan dat niets te maken heeft met hun opleiding. Deze ‘verborgen werklozen’ zou de gemeente graag meer in beeld krijgen, zodat ook zij ondersteuning kunnen krijgen.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014 wwb


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×