Greetje van Gruting werd bij haar afscheid koninklijk onderscheiden. (Foto: Chris de Waard).

Greetje van Gruting geridderd bij afscheid raad

Greetje van Gruting gaat vanaf nu door het leven als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lenferink speldde haar vanavond de versierselen op die bij die benoeming horen. Van Gruting is een van de 20 raadsleden die vandaag afscheid nam. Ze was een van de langstzittende raadsleden. De laatste jaren was ze bovendien de eerste plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Audiofragment: Greetje van Gruting verlaat de raad en wordt toegesproken door burgemeester Lenferink.

Greetje van Gruting zat ruim vier perioden voor de VVD Leiden in de gemeenteraad: van 1994 tot 1998 en van eind 2000 tot vandaag. In die lange periode heeft zij zich met name bezig gehouden met onderwerpen vanuit de sociale hoek. In 2002 – na de invoering van het dualisme – is zij benoemd in de agendacommissie van de raad, de voorloper van het Presidium. In dat jaar werd ze ook voorzitter van de commissie Sociale Infrastructuur.

Na de verkiezingen in 2006 is zij benoemd in het Presidium en werd door de gemeenteraad als 1ste plv. voorzitter van de raad aangewezen. In 2006 werd zij voorzitter van de commissie Bestuur en Leefbaarheid, tegenwoordig de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en kreeg in die commissie te maken met alle grote bereikbaarheidsprojecten in Leiden, zoals de Rijngouwe Lijn, de Rijnlandroute etc.

Van Gruting was van 2000 tot heden penningmeester van het bestuur van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Leiden en van 1994 tot 2011 lid Bezwaarkamer Sociale en Algemene Zaken Gemeente Leiden. Sinds 2008 is zij bestuurslid en penningmeester van de Stichting Doodenherdenking Leiden. Ook is zij Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×