Van links naar rechts Loes van Groningen & Martijn van Rees van GewoonWonen en Christoffel Klap van Ons Doel. (Foto: Buro JP).

Nieuwe woonvoorziening voor jongeren met lichamelijke beperking

Woningstichting Ons Doel heeft een intentieovereenkomst getekend met de stichting GewoonWonen voor de realisatie van een woongebouw voor een aantal jongeren met een lichamelijke beperking. Het gebouw komt aan de Middelstegracht, direct naast jongerenhospice Xenia. Naar verwachting wordt in 2019 met de bouw gestart.

Zelfstandig wonen met de benodigde zorg in de buurt is het idee achter het project. “En voorkomen dat jongeren in een verzorgingstehuis moeten worden opgenomen,” zegt initiatiefnemer Martijn van Rees die ook ambassadeur van het jongerenhospice Xenia is. “Ons Doel steunt dit soort initiatieven graag: het past bij de ambities van de corporatie om op te komen voor bijzondere doelgroepen,” zegt directeur Christoffel Klap. Ook de gemeente Leiden werkt mee aan het initiatief.

Het pand wordt gerealiseerd aan de Middelstegracht in Leiden, naast het jongerenhospice van Xenia aan de Kloosterpoort. In het gebouw komen vier appartementen en biedt daarmee plaats aan evenzoveel jongeren. De woningen zijn zodanig ontworpen en uitgevoerd dat de bewoners zelfstandig kunnen wonen. De directe nabijheid van Xenia garandeert de benodigde zorg.

Het pand wordt door de jonge architecten Koers en Plomp ontworpen onder begeleiding van architectenbureau Ed. Bijman dat ervaring heeft met dit soort ontwerp-opgaves.

Leiden Maatschappij Gewoon Wonen Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×