In de Sumatrastraat wonen verschillende groepen sinds maart vorig jaar samen. De uitstroom van ex-daklozen naar reguliere huisvesting blijkt veel hoger dan was verwacht. (Foto: Ayman Ghoujal).

Onderzoek Portaal: Gemengde woonprojecten pakken goed uit

Woningcorporatie Portaal heeft onderzoek laten uitvoeren naar projecten waar verschillende groepen samen wonen. Bijvoorbeeld reguliere huurders, studenten, ex-daklozen en statushouders. De uitkomsten zijn positief, zo meldt de corporatie. Ook de buurt is achteraf vaak enthousiast. Van NIMBY (Not In My Backyard) naar WIMBY (Welcome In My Backyard).

Het rapport verschijnt dit voorjaar. De eerste resultaten worden gepresenteerd op de ‘Goede Buren Conferentie’ die vandaag wordt gehouden bij Portaal in Utrecht. Portaal gaat daar in gesprek met bewoners van gemengd-wonen projecten of ervaringen uit te wisselen. Die blijken voornamelijk positief.

Maatschappelijke opbrengsten
De corporatie noemt een vijftal maatschappelijke opbrengsten. Zo is er sprake van vroegtijdige signalering als mensen overlast veroorzaken of terugvallen, er ontstaan makkelijk nieuwe contacten. Met name van belang voor mensen die daar normaal moeite mee hebben, doorstroom naar reguliere huisvesting loopt beter dan verwacht en een mix van bewoners die samen zorgen voor een fijne woonomgeving zorgt ook voor meer draagvlak in de buurt. Tenslotte dragen de projecten bij aan de woningvoorraad, waardoor ook reguliere starters sneller een woning kunnen krijgen.

Gemengd woonprojecten in Leiden
In Leiden zijn op dit moment drie projecten waar verschillende doelgroepen samenwonen. In de Sumatrastraat staan 16 tijdelijke Finch-woningen van De Sleutels voor ex-daklozen, statushouders en reguliere woningzoekenden, bij het Avicennapad aan het einde van de Wassenaarseweg heeft Portaal een dertigtal tijdelijke woningen voor een mix van uitstromers uit de maatschappelijke opvang van De Binnenvest en reguliere woningzoekenden en in het voormalige woonzorgcentrum Robijnhof wonen studenten samen met ouderen en vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben. Dit project van De Huischmeesters stopt aan het einde van dit jaar, omdat het pand is verkocht aan een ontwikkelaar die op de plek nieuwbouw gaat plegen.

Een nieuw veel groter project voor gemengd wonen wordt momenteel gerealiseerd op een terrein van het hoogheemraadschap van Rijnland langs de Voorschoterweg. Op het tot Nico van der Horstpark omgedoopte terrein worden vanaf april honderd studio’s en tijdelijke woningen in gebruik genomen door statushouders en reguliere starters op de woningmarkt. Hier werken De Sleutels en Portaal samen.

Uitdagingen bij gemengd wonen
Uit het onderzoek zijn ook de nodige lessen te trekken voor het laten slagen van dit soort projecten.  Zo worden beloftes van bewoners om actief deel te nemen in de woongemeenschap niet altijd nagekomen en kunnen verschillen in de belevingswereld van mensen leiden tot onderlinge spanning. Ook moet er een goede balans worden gevonden tussen openheid en privacy. Wanneer vertel je bijvoorbeeld dat de nieuwe buurman bepaalde problemen heeft.

Een van de belangrijkste lessen is in ieder geval dat dit soort projecten niet zonder een sociaal beheermodel kunnen waarbij de bewoners zelf actief zijn bij het beheer van bijvoorbeeld het gebouw en de omgeving. Ook een woonvereniging waarvan alle bewoners lid zijn en die activiteiten organiseert, blijkt goed te werken. Hoe meer verbindingen tussen de bewoners, hoe beter het samenleven doorgaans gaat.

Advertentie

Leiden Maatschappij Containerwoningen Ons Doel


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×