De Klaverhal in Zoeterwoude-Dorp. (Archieffoto).

Keuze toekomst Klaverhal uitgesteld

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel ‘Renoveren of verplaatsen sporthal De Klaverhal’, waarbij de gemeenteraadsleden van Zoeterwoude donderdagavond gevraagd werd hun voorkeur uit te spreken, bleek de verdeeldheid over de gevolgde procedure te groot om tot een keuze te komen.

CDA en VVD beschuldigen wethouder Ruud Bouter van een tunnelvisie. Niet alle alternatieven, bijvoorbeeld nieuwbouw op de huidige locatie, zijn in het voorstel meegenomen. Bovendien missen Astrid Coene (CDA) en Mathieu Paardekooper (VVD) de visie en wensen van de grootste gebruiker van de Klaverhal: brede school De Buitenplaats.

Voor VVD fractievoorzitter Mathieu Paardekooper voelt het voorstel alsof de beslissing voor nieuwbouw al genomen is. “We mogen alleen nog even tekenen bij het kruisje”, aldus Paardekooper. “Als het aan ons ligt beginnen we opnieuw met een blanco vel papier en gaan we eerst aan alle partijen vragen wat ze willen”.

Bouter weerspreekt dat er sprake is van een tunnelvisie of “tekenen bij het kruisje”. Andere opties zoals nieuwbouw op de huidige locatie zijn in een eerder stadium bekeken en niet haalbaar gebleken. “Laten we zo snel mogelijk starten om een mooi toekomstbestendig sportcentrum voor Zoeterwoude te bouwen”, stelt Bouter. Overleg met de brede school, als grootgebruiker, is inderdaad nodig. Bouter pakt dit op.

De fractie van Progressief Zoeterwoude herkent geen tunnelvisie in het voorstel en spreekt zich uit voor een nieuw te bouwen sportzaal op sportpark Haasbroek. De kosten van nieuwbouw liggen twee keer zo hoog als bij renovatie van de bestaande zaal, maar op tijdelijke accommodatie (nodig bij renovatie) kan worden bespaard. “Bovendien kan de verkoop van de grond van de Klaverhal wellicht voor een deel de extra kosten van nieuwbouw dekken”, voegde duo-fractievoorzitter Pieter Goossen aan zijn verklaring toe. “Op de plek van de Klaverhal kunnen huizen voor senioren worden gebouwd zodat ook de woningnood in het dorp wordt aangepakt”. De fractie van Senioren Belangen Zoeterwoude steunt het plan voor extra seniorenwoningen volkomen.

CDA en VVD bleven erbij dat ze op basis van het voorstel geen keuze konden maken. Beide partijen verwachten een nieuw voorstel. Hoofdstuk 4 art. 13 lid 6 van het reglement meldt: bij onvoldoende draagvlak van een voorstel in de raad kan het college worden gevraagd het voorstel aan te passen naar wensen van de aanwezige raadsleden. Wethouder Bouter komt met een aangepast voorstel als de raad haar wensen voor maandag 12 uur aan hem kenbaar maakt.

Robbert Beurse in gesprek met Astrid Coene (CDA) en sportwethouder Ruud Bouter over het voorstel.

Robbert Beurse in gesprek met Pieter Goossen (PZ) en Thea van der Kooi (SBZ) over seniorenwoningen op de plek van de Klaverhal.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×