Tijdens een inloopbijeenkomst presenteerde Portaal vorige week de nieuwe aanpak aan de huurders. (Foto's: Chris de Waard).

Woede en teleurstelling in Zeeheldenbuurt om bouwplannen Portaal

Afgelopen week presenteerde woningcorporatie Portaal de plannen voor de sloop en nieuwbouw van een aantal straten in de Leidse Zeeheldenbuurt. Het gaat om huizenblokken in de Evertsenstraat, de Trompstraat en de Van Speykstraat en de Zijlsingel. Anders dan Portaal met de wijk had afgesproken, komen er veel minder sociale huurwoningen terug dan beloofd. Ook kunnen huurders van een sociale eengezinswoning straks alleen verhuizen naar een sociaal huurappartement.

Dat is tegen het zere been van de buurtvereniging die Portaal aan de schriftelijk vastgelegde afspraken wil houden. De bewoners uitten hun ongenoegen vorige week tijdens een door Portaal georganiseerde inloopbijeenkomst bij K&G en schakelde daarnaast ook ‘de politiek’ in. De SP heeft wethouder Spijker inmiddels om opheldering gevraagd.

IJsbrand Terpstra sprak met SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen over de plannen van Portaal in de Zeeheldenbuurt.

“Het is niet zomaar een belofte van Portaal aan de wijk, maar een echte overeenkomst”, zegt Annemarie Koopman van de buurtvereniging. Ze doelt op de getekende overeenkomst die in april 2015 werd gesloten tussen Bewonerscommissie De Zeehelden, dat zijn de huurders van Portaal, en de corporatie. In die ‘Overeenkomst over de aanpak van de Zeeheldenbuurt’ staan de afspraken over het groot onderhoud en sloop- en nieuwbouw van huizenblokken waarvan renovatie te duur zou worden omdat ze in te slechte staat zijn.

Het gaat om de volgende fase in het proces waarbij de corporatie een deel van de woningen heeft opgeknapt en een eerste blok nieuwbouw vorig jaar is opgeleverd. Dat is de Oosterhof tussen de Oosterstraat, de Evertsenstraat en de Van Speykstraat. De nieuwe woningen worden gebouwd volgens hetzelfde beeldkwaliteitsplan als de Oosterhof, maar Portaal kan dat alleen betalen als een flink deel kan worden verhuurd als vrije sector woning. Volgens de buurtvereniging kan daardoor niet iedereen die dat wil in de wijk blijven wonen, volgens Portaal wijst een peiling onder de huurders uit dat dat wel kan, omdat niet iedereen terug wil keren.

IJsbrand Terpstra sprak met wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking) over de plannen van Portaal in de Zeeheldenbuurt.

SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen wilde afgelopen raadsvergadering van wethouder Fleur Spijker weten hoe het nu precies was gesteld met het nakomen van de door Portaal gemaakte afspraken. “De bewoners worden nu wéér voor het blok gezet. Als financiële problemen van de woningcorporatie het stedelijk beleid gaan bepalen, vinden wij dat een gevaarlijk precedent.”

De wethouder bleek het roerend met Theeuwen eens. “We hebben de afgelopen maanden overleg gehad met Portaal en ik heb écht mijn best gedaan om met Portaal tot een oplossing te komen. De uitkomst die er nu ligt is helaas niet wat ik gehoopt had en wat ik had gewild. Dat zeg ik met klem. Het is onbevredigend en ik wil gewoon dat die sociale huurwoningen daar terugkomen”.

Veertig sociale woningen elders door Portaal gecompenseerd
Dat gaat vooralsnog niet gebeuren. Portaal heeft het nieuwe plan van aanpak besproken met de bewonerscommissie en die stemt er mee in. Het terugbouwen van woningen in de vrije sector is bovendien in lijn met de wijkvisie waarin staat dat de Zeeheldenbuurt in 2025 een gemengde wijk moet zijn,

Een afspraak die Spijker wel met Portaal heeft kunnen maken is dat de corporatie de veertig nieuwbouwwoningen die in de Zeeheldenbuurt niet worden teruggebouwd in de sociale sector, elders in de stad compenseert. Spijker: “Dat heeft Portaal ook beloofd en is ook keihard nodig om stadsbreed voor elkaar te krijgen dat we dertig procent sociale woningbouw realiseren bij nieuwbouw projecten.

Leiden Maatschappij Politiek Zeeheldenbuurt


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×