Linkse partijen steggelen over koerswijziging van welzijnsgelden

6

De gemeente Leiden voert volgend jaar een grote wijziging door in de bekostiging binnen het zorg- en welzijnswerk. Welzijnsorganisaties krijgen geen subsidie meer, maar moeten hun geld verkrijgen op basis van een aanbesteding. Zo kan de gemeente meer sturing geven aan het welzijnswerk. “We gaan kiezen voor kwaliteit en niet voor de goedkoopste zorg”, zegt Martijn Otten van coalitiepartij PvdA in Politiek071.

Onder deze maatschappelijke zorg vallen de werkzaamheden die erop gericht zijn iemand te begeleiden tijdens dagelijkse bezigheden in de maatschappij zodat hij of zij zelfstandig kan functioneren. Dat kan dus heel breed zijn. Van het begeleiden van iemand met een verstandelijke beperking tot het helpen van een ouder iemand die nog wel zelfstandig woont, maar niet meer helemaal zelfstandig kan leven. “Dat is hele goede zorg, want dan kan iemand langer zelfstandig wonen”, zegt SP-raadslid Ries van Walraven. “Bovendien is het zo ook goedkoper.”


Martijn Otten (PvdA) en Ries van Walraven (SP) tijdens Politiek071 over maatschappelijke zorg in Leiden.

Van Walraven is echter geen fan van het nieuwe beleid. Zo vreest ze dat het zal leiden tot meer marktwerking in de zorg. “We zijn bang dat geld teveel een rol gaat spelen”, zegt het raadslid. “En dan gaan mensen zich gek gedragen.” Daarnaast vreest Van Walraven dat de aanbesteding gewonnen wordt door welzijnsorganisatie Incluzio dat verantwoordelijk is voor de maatschappelijke zorg in Leiderdorp. “Zij maakten vorig jaar een winst van 18 miljoen euro per jaar. En dat geld is niet naar de burgers gegaan”, aldus het Van Walraven.

Otten ziet het anders en benadrukt dat het er bij de aanbesteding om gaat wie de zorg het beste kan leveren en niet wie het goedkoopste is. “Dus is het geen marktwerking, want dan zou je wel kijken naar de prijs”, zegt het PvdA-raadslid. Hij denkt daarom niet dat Incluzio straks ook de zorgaanbieder in Leiden wordt. “Hier zitten al partijen met zestig jaar kennis over hoe je zo goed mogelijk welzijnswerk neerzet”, aldus Otten.

Regionale zorgverleners
Leiden is niet de enige gemeente die probeert om de bekostiging van het zorg- en welzijnswerk anders vorm te geven. Zo is Incluzio sinds begin dit jaar de nieuwe welzijnsorganisatie in Leiderdrop en heeft Voorschoten een brede welzijnsorganisatie die alles gaat regelen binnen het sociaal domein. Voor de gemeente Oegstgeest levert dit veel vraagtekens op omdat de zorgaanbieders van de gemeente Leiden ook actief zijn in Oegstgeest. Kan de koerswijziging het leven van lokaal en regionaal gewortelde zorgverleners zuur maken? “Ik denk het niet, maar het is niet ons doel om hun welzijnswerk op orde te houden”, zegt Otten daarover.

Vragen
Voorlopig werkt het Leidse college verder aan de plannen en is er op dinsdag 9 juli een bijeenkomst waar de raad wensen mag indienen voor de aanbesteding van het Leidse zorg- en welzijnswerk. “Ik heb al een hele lijst aan criteria klaar staan”, zegt Van Walraven. “Het is dan ook even afwachten wat daar uit komt.”

Delen

6 reacties

 1. Sylvia Hageman op

  Gemeente pak gewoon verantwoordelijkheid. Via subsidies kan je ook van alles regelen mbt samenwerking etc. Met een openbare aanbesteding gooi je – in mijn ogen – je gemeentelijke verantwoordelijkheid over de schutting naar alle welzijnsaanbieders. De gemeente is zelf gewoon het overzicht kwijtgeraakt en dit is in mijn ogen niet de oplossing. Voor vrijwilligersorganisatie verandert er voorlopig niets, maar ze moeten ook wel aansluiten bij een van de programma’s en dat legt ook druk op die organisaties, die hebben hun handen vaak al vol aan het managen van hun eigen organisatie met vrijwilligers dus. Wat betekent ook een bestuur bestaande uit vrijwilligers.

  • Petronella op

   Het netwerk wat zorgvuldig is opgebouwd door welzijnsinstellingen, kan met deze beslissing uiteen worden gescheurd. Dat is demotiverend voor welzijnswerkers maar ook voor de burger die op steeds grotere afstand wordt gehouden. Hoe naïef kun je zijn om te denken een marktpartij de oplossing gaat bieden en geen winstmonster wordt (18 miljoen , dat vereist een onderzoek waar het niet aan uitgegeven is) … Bovendien is er beleidsmatig in de afgelopen jaren nogal wat veranderd en zijn de welzijnsorganisaties nog steeds bezig om daar vorm aan te geven wegens onduidelijkheden waar het mandaat ligt voor diverse onderwerpen. Gemeente, kijk om je heen en zie hoe VVD-marktwerking de zorg vele malen duurder en bureaucratischer heeft gemaakt. Bega niet dezelfde fout met welzijn. Onderzoek eerst waarom er zoveel winst gemaakt wordt en welke diensten zij niet of inadequaat leveren plus het declaratiegedrag.

 2. In de opdracht die de gemeente uitschrijft en in eerste helft juli wordt verwacht staan mede welke onderdelen hoeveel wegen in de beoordeling. Dat is verplicht. Financiën is daar wel degelijk ook een onderdeel van. Dus de veronderstelling dat financiën geen zwaarwegend onderdeel zal/kan zijn, kan alleen door dit miniem te laten meewegen in de eindbeoordeling. Dus voor echte kwaliteit te gaan en kwaliteit kost geld.
  Verder is er 4,5 jaar geïnvesteerd in de sociale wijkteams. Nu zijn er opeens afwegingen om welzijn daaruit te halen, terug te brengen naar de sterke sociale basis. Vervolgens wordt dan de vraag gesteld hoe we de verbinding tussen de sociale basis en de sociale wijkteams blijven behouden. Medewerkers zijn allemaal ingewerkt, hun werk op elkaar afgestemd en met tal van sociaal maatschappelijke partners en huisartsen zijn goede heldere afspraken gemaakt.
  Mocht het geheel naar een externe partij gaan, dan gaat het sociaal domein zo maar 3-4 jaar terug in tijd. Het gaat hier om vertrouwen en opgebouwde contacten. Dat moet je niet zomaar over de schutting willen gooien. Het eerste uitgangspunt in stuk Sterke Sociale Basis is dat de burger centraal staat…..

 3. Welzijnsmedewerkers in de sociale wijkteams zijn juist vooral in de zogenaamde sterke sociale basis werkzaam en houden zich niet puur met individuele hulpgesprekken bezig. De hulpgesprekken die zij doen richten zich vooral op eenzaamheid en vormen van sociale activering. In samenwerking met partners, vrijwilligers, huisartsen, wijkagenten etc. worden door de welzijnsmedewerkers verbindingen gelegd en gemaakt, wordt er afgestemd en samengewerkt met het sociale wijkteam. Dit alles om preventief te kunnen werken, zodat er zo weinig mogelijk kostbare maatwerkvoorzieningen te hoeven worden ingezet. Daarom is het zo belangrijk dat alle disciplines in de sociale wijkteams samen zijn gebracht. Dat is ook niet zonder visie gegaan, maar blijkbaar is het weer tijd voor een andere kijk…? Zonder welzijn in de wijkteams had er nooit zo’n basis gelegd kunnen worden als nu het geval is. De politie bijvoorbeeld is zeer te spreken over de samenwerking en geeft aan dat leemtes waar zij altijd mee zaten nu worden opgelost. Haal je deze preventieve belangrijke schakel, het welzijnswerk, uit de sociale wijkteams dan haal je de ziel uit het preventieve werk, dat in 5 jaar tijd is opgebouwd.

Over de auteur

Lieuwe van Slooten

Je bent nu offline