De Leiderdorpse oud-wethouder Cock Huigen en 50-plusman Bernard Revet willen dat de gemeente Leiderdorp serieus overweegt geen studenten, maar senioren te huisvesten in de Statenhof. (Foto's: Chris de Waard).

Tegenstanders komst internationale studenten Statenhof roeren zich

Geen internationale studenten maar senioren. Dat is de gewenste doelgroep voor de Statenhof aan de Reaal in Leiderdorp. Dat vinden tenminste Bernard Revet van 50-Plus uit Leiderdorp en oud-wethouder Cock Huigen. Ze spraken gisteravond in bij de gemeenteraad omdat ze het plan voor de transformatie van het kolossale kantoorpand bij Winkelhof, waar het college met VVD-wethouder Joosten voorop helemaal lyrisch over is, niet goed vinden. Bovendien vinden ze het proces niet transparant en niet zorgvuldig en heeft het tot nu toe ontbroken aan bewonersparticipatie.

Wethouder Willem Joosten bij de impressies van de getransformeerde Statenhof tijdens de inloopavond die half juli werd gehouden.

Geen alternatieven mogelijk
Wethouder Willem Joosten gaf half juli aan te hopen op een snelle herontwikkeling van het leegstaande kantoorpand waar 206 wooneenheden in moeten komen voor internationale studenten. Tijdens een inloopavond waar de ontwikkelaar en de gemeente informatie gaven over het plan sprak hij de verwachting uit dat er weinig weerstand zou zijn tegen het voorliggende plan. Al was het maar omdat vanwege de ligging en de beperkte parkeermogelijkheden er eigenlijk geen alternatieven zijn die aan de normen voldoen.

Bernard Revet hield de Leiderdorpse raadsleden gisteravond voor dat de besluitvorming niet zorgvuldig is verlopen en vroeg om het transformatieplan voor de Statenhof te heroverwegen.

Senioren in plaats van studenten in Statenhof
Die tegenstand is er wel degelijk, zo blijkt nu. Uit onverwachte hoek nog wel. Oud-wethouder Cock Huigen (ook VVD) en de Leiderdorpse 50-Plus-vertegenwoordiger Bernard Revet verwijten Joosten dat hij de belanghebbenden passeert en de hele procedure er maar zo’n beetje doorheen jast in de periode dat veel mensen op vakantie zijn. “Er kunnen prima seniorenwoningen in de Statenhof komen,” zo denken de twee tegenstanders van de mogelijke komst van honderden studenten naar hun wijk. “Betaalbare woningen voor senioren zijn hard nodig. Zeker in de nabijheid van allerlei voorzieningen zoals hier het geval is.”

Ook denkt het duo dat er rond het centrumplan meer speelt dan nu wordt gemeld. Zo gaan er geruchten over de bouw van een flat op de plek van het oude gemeentehuis. “En dan kan je de omgevingsvergunning die nodig is voor de transformatie van de Statenhof niet via die zogeheten ‘kruimelregeling’ verlenen zoals de gemeente nu doet,” zegt Revet die daarom pleit voor een heroverweging van de plannen door de raad, inclusief een uitgebreide procedure om tot een wijziging van de bestemming te komen. Eentje waarbij raad en omwonenden nadrukkelijk ook aan zet zijn en inspraak is gewaarborgd.

Chris de Waard in gesprek met Bernard Revet en Cock Huigen over de plannen van het Leiderdorpse college om medewerking te verlenen aan de transformatie van de Statenhof ten behoeve van studentenwoningen.

Leiderdorp Maatschappij Politiek transformatiestatenhof


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×