(Archieffoto: Chris de Waard).

Goed nieuws voor Stevenshof: raad wil alsnog maatregelen tegen overlast Rijnlandroute

De voltallige Leidse gemeenteraad steunt de oproep van de Partij voor de Dieren om alsnog geluidswerende maatregelen te nemen op de plek waar de Rijnlandroute over enkele jaren uit de tunnelbuis boven de grond komt in de polder naast de rand van de bebouwing in de Stevenshof. Of in ieder geval onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

Eerder schrapte het (vorige) Leidse college van burgemeester en wethouders het geld dat voor dergelijke maatregelen was gereserveerd, omdat maatregelen niet nodig zouden zijn. Vanwege het verkeersgeluid van de A44 even verderop zou geluid van de Rijnlandroute toch overstemd worden en dus niet voor extra hinder zorgen. Nu blijkt dat die aanname niet is gebaseerd op onderzoek. Bovendien is de bewoners altijd voorgehouden dat ze de nieuwe verbindingsweg niet zouden horen, zien of ruiken.

Chris de Waard sprak met PvdD-fractievoorzitter Martine van Schaik over het alsnog instellen van onafhankelijk geluidsonderzoek bij de tunnelmond van de Rijnlandroute. 

De raad roept het college nu op om samen met de Wijkraad Stevenshof de exacte onderzoeksvraag te formuleren waarmee een onafhankelijk bureau aan de slag kan. Daarbij moet worden gekeken in hoeverre maatregelen als geluidsabsorberende wandlagen en het toepassen van tweelaags ZOAB kan helpen om de verslechtering van de leefbaarheid in de wijk te verkleinen.

Als uit onderzoek blijkt dat een of meer maatregelen inderdaad zinvol zijn, wil de raad dat de gemeente er bij de provincie Zuid-Holland op aandringt om die maatregelen alsnog te nemen. Weigert de provincie aan dat verzoek te voldoen, dan zou Leiden alsnog zelf extra inpassingsmaatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van groencompensatie.

Leiden Politiek Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×