De gemeenteraad vergaderde afgelopen donderdag over de gemeentelijke begroting voor 2020. (Foto: Sleutelstad / IJsbrand Terpstra).

Miljoenen voor onderwijshuisvesting domineren begrotingsdebat Oegstgeest

De schuld van de gemeente Oegstgeest groeit de komende jaren gestaag en dat komt voor een belangrijk deel door de investeringen die nodig zijn voor onderwijshuisvesting. Maar is dat wel verstandig? Kan de gemeente een schuld van 65 miljoen euro wel dragen? En is de nieuwbouw van de Leo Kannerschool wel 15 miljoen euro waard? Vanavond debatteert de gemeenteraad opnieuw over de begroting van aankomend jaar en worden verschillende alternatieven inhoudelijk besproken.

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad voor het eerst over gemeentelijke begroting. De grootste partij van het dorp, de VVD, trapte die bespreking af met een ludiek voorstel. De gemeente kan op dit moment tegen een negatieve rente geld lenen en daarmee dus geld verdienen. “Het is een creatief idee om gebruik te maken van een bizarre situatie die zich nu voordoet”, zegt Spaargaren die op deze manier binnen een jaar 450.000 euro wil verdienen.

Ambities
Hoewel de eigen wethouder van Financiën meteen al liet blijken dat de gemeente dat helemaal niet mag op die manier, maakt het wel duidelijk dat de VVD in haar maag zit met de sinds kort weer stijgende schuld. Dat is ook niet gek, omdat een ambitie uit het coalitieakkoord – het aflossen van de schuld – maar niet lukt. Op de lange termijn wordt wel enige aflossing inbegroot, maar die is veel lager dan het bedrag waarmee de schuld stijgt en het is maar de vraag of die aflossingen de volgende begrotingsbespreking gaan halen.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren

Spaargaren stelde daarom voor om geen nieuw gebouw voor de Leo Kannerschool te laten bouwen, maar een school te huren. “Dan hoef je geen gebouw te kopen en blijft de schuld zoals die is. Dat is een van de mogelijkheden die we willen bekijken”, legt Spaargaren uit. Hoewel Spaargaren aangeeft dat huur door de toenemende duurzaamheidseisen goedkoper kan zijn dan koop, lijkt het vooral op een kunstmatige ingreep om de stijging van de schuld op korte termijn te beperken.

Nog geen plannen
Ook Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) doet vooralsnog liever geen investeringen in de onderwijshuisvesting. Dat komt echter omdat er nog geen concrete plannen zijn waarvoor geld kan worden gereserveerd, die worden pas volgende maand besproken. “Het gaat echter om een groot bedrag waarvan je de plannen bij de begroting beschikbaar wilt hebben. Ik wil weten hoe andere partijen hierin staan.” De rest van de gemeenteraad heeft overigens duidelijk gemaakt dat het gereserveerde bedrag voor een school pas kan worden uitgegeven als er een plan is goedgekeurd.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met fractievoorzitter van Lokaal Oegstgeest Eelke van den Ouweelen

Loetje
D66 maakte donderdag van de gelegenheid gebruik om te pleitten voor meer gemeentelijke focus. “We hebben het te druk. We kunnen nou eenmaal niet alles tegelijk en in plaats van alles een beetje half te doen, kunnen we beter een paar dossiers kiezen en die goed afmaken “, aldus fractievoorzitter Elfred Bus, die een drukke agenda weinig ambitieus vindt. “Neem Loetje bij de Klinkenbergerplas, die is er nog steeds niet. En dat is niet omdat we zo’n mooi en strak proces hebben gelopen.” Hij vond het donderdagavond nog te vroeg om concrete dossiers af te schieten, maar heeft beloofd het inmiddels befaamde Amelandlijstje (vernoemd naar zijn vakantie op het eiland) vanavond tijdens het vervolg van het debat te presenteren.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met D66-fractievoorzitter Elfred Bus

Van den Ouweelen ziet in het voorstel van D66 een mooie kans om meer zeggenschap bij de gemeenteraad te leggen. Hij vindt dat het college van burgemeester en wethouders teveel op eigen initiatief werkt en daarmee onnodig kosten maakt. “Een voorbeeld is de verkoop van aandelen Alliander“, zegt het raadslid. “Nog voordat wij als raad hadden gezegd het wel of niet te willen verkopen, was er al een club aan de gang. Daarna besloot de raad de aandelen niet te willen verkopen. Dat is zonde van het personeel en het geld, zo’n 30.000 tot 40.000 euro.”

Vervolg debat
Het debat over de begroting van Oegstgeest gaat vanavond om 19.30 uur verder. Dan wordt er naast over de begroting voor 2020 ook gestemd over onder meer het toewijzen van de toeristenbelasting aan Dorpsmarketing Oegstgeest, de invoering van ecoglazen in het dorp en een verbod op colportage.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×