Presentator IJsbrand Terpstra in de studio van Sleutelstad met D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Fusie met Leidse gemeenten tijdens formatie Leiderdorp 'zeker bespreekbaar'

Nadat de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) vier weken geleden het vertrouwen opzegde in coalitiepartners VVD en CDA kwam het dorp in een bestuurlijke crisis terecht. Sindsdien wordt er druk gezocht naar een nieuw gemeentebestuur, waarbij een eerste poging van de LPL het niet haalde. Inmiddels doet formateur Robert Strijk een poging om VVD, CDA, D66 en CU/SGP bij elkaar te krijgen. “We hebben nu twee gesprekken gehad en ik ging elke keer enthousiast naar huis”, aldus de formateur in Politiek071.

Hoewel de LPL voortvarend van start ging in een poging om D66, GroenLinks en de PvdA bij elkaar te brengen, lukte dat uiteindelijk niet. “We zaten op belangrijke punten niet op een lijn”, zegt D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks daarover in Politiek071. “Dat ging over de hoeveelheid geld die er bezuinigd moet worden”, zegt de fractievoorzitter die de komende jaren grote kostenposten aan ziet komen. “Andere partijen zagen dat zonniger in dan wij.” Ook gesprekken over de toekomst van de regio kwamen niet nader tot elkaar, zegt Hendriks.


Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met formateur Robert Strijk

Sindsdien is formateur Strijk in touw. Hij werd door de VVD gevraagd om de onderhandelingen te leiden, nadat de LPL het initiatief voor een nieuwe coalitie had doorgegeven. “Er is in Leiderdorp wel wat aan de hand, laten we eerlijk zijn, en dat moet worden opgelost”, zegt Strijk. “Ik heb gemerkt dat deze partijen dat ook willen.” Hij heeft het over VVD, CDA, D66 en de Christenunie/SGP. “Ik merk dat er veel onderling vertrouwen is tussen deze partijen.” Hendriks is blij dat er wel nu een formateur is die de onderhandelingen leidt. “Het is best lastig om het proces te begeleiden en tegelijkertijd ook nog je eigen inhoud in te brengen”, zegt hij terugblikkend op de vorige gesprekken met de LPL.

Geen taboes
Er zijn tijdens de huidige onderhandelingen geen onderwerpen die onbespreekbaar zijn, zegt Strijk. “Ik zou daar ook niet voor zijn. Vroeg of laat komt iets toch op tafel, dus ik zou die taboes zelf bespreekbaar hebben gemaakt. Maar dat was dus niet nodig.” En dus wordt er ook gesproken over bijvoorbeeld fusie tussen gemeenten in de Leidse regio. “We bewegen ons allemaal over grenzen heen en gemeentes hebben samen bepaalde vraagstukken op te lossen. Het is dus heel logisch om het daar in zo’n formatie over te hebben”, aldus Strijk.


Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks

Als het aan Hendriks ligt is een fusie van gemeentes, waarover de vorige coalitie afsprak in deze bestuursperiode niet onherroepelijk te beslissen, ‘zeker bespreekbaar’. “Daar gaan we het echt over hebben”, zegt hij, onder meer vooruitblikkend op een rapport dat duidelijk moet maken welke gevolgen een fusie voor Leiderdorp gaat hebben. Dat rapport wordt begin volgend jaar gepubliceerd.

Onderlinge verhoudingen
De breuk in de Leiderdorpse coalitie heeft onderling tot nogal wat wantrouwen geleid, is te merken in het gemeentehuis. Veel wil Hendriks daar echter niet over kwijt. “Ik denk dat er wel wat stuk is gegaan ja, maar dat zul je aan de betreffende partijen zelf moeten vragen. Ik merk daar in het dagelijkse werk in ieder geval nog niks van, maar we hebben ook nog geen spannende vergaderingen gehad sindsdien. Maar uiteindelijk moet je toch verder om samen het dorp te besturen.”

Voor einde van het jaar
Hoewel de onderhandelingen voortvarend verlopen, willen zowel Strijk als Hendriks nog geen moment noemen waarop een eventueel nieuw akkoord gepresenteerd kan worden. “Er is inderdaad snelheid geboden”, zegt Strijk in een reactie op de onbestuurbaarheid van het dorp, “en het is goed dat je uitstraalt dat je dit gewoon kunt. Maar als er een week langer nodig is dan doen we dat gewoon. Zorgvuldigheid is ook van belang.” Hij hoopt de gesprekken voor het einde van dit kalenderjaar af te kunnen ronden. “Ik heb in ieder geval nog geen vakantie geboekt, laat ik het zo zeggen”, besluit Hendriks.

Leiderdorp Politiek collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×