Rekenkamer Leiden: “Discussie over woningbouw moet je niet per project voeren”

15

Er wordt al jaren gesproken over het toevoegen van 8.500 woningen in Leiden om de rust op de woningmarkt terug te brengen. Maar waar moeten die woningen komen? En is het toevoegen van duizenden woningen in een dichtbebouwde stad wel mogelijk? Dat onderzocht de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (RKC), die uiteindelijk kritisch is over de rol van de gemeenteraad. “Bespreek nou vooraf wat je wilt met de stad en hou daar per project vervolgens aan vast”, aldus voorzitter van de Rekenkamercommissie Hans van Egdom in Politiek071.

Hoewel het rapport over de woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp (pdf) al afgelopen november werd uitgebracht, zijn de aanbevelingen nog aan de orde van de dag. Aanstaande donderdag wordt er in de gemeenteraad gesproken over de manier waarop er over bouwprojecten wordt besloten. “Het probleem is dat discussies in Leiden vaak gaan over één woningbouwproject”, zegt Van Egdom over onder meer Lead, de Watergeuskade en torens in de Merenwijk. Het gevolg daarvan is dat de gemeenteraad bij elk project – op het moment dat omwonenden zich bewust worden van de gevolgen van zo’n plan – keer op keer dezelfde discussie voert. “Misschien zou je een stapje terug moeten zetten en eerst moeten kijken wat voor stad je wil zijn.”


Voorzitter van de RKC Hans van Egdom en de raadsleden Josine Heijnen (CDA) en Sander van Diepen (D66) in gesprek met presentator van Politiek071 IJsbrand Terpstra

“In feite is alles natuurlijk haalbaar”, zegt Van Egdom met verwijzing naar de titel van zijn rapport ‘Haalbaar, maar…’. “Je kunt een wolkenkrabber middenin Leiden neerzetten en daar kan je heel veel mensen in stoppen, maar de vraag is of we dat willen.” Bij de bespreking van een nieuwe woonvisie voor Leiden viel het Van Egdom op dat ‘elke partij een eigen woning-ideologie naar voren bracht zonder daarover met elkaar in debat te gaan’. Hij vindt dat het tijd is voor de gemeenteraad om ‘over de eigen schaduw heen te springen’ en te kijken wat verschillende partijen van elkaar kunnen leren. “Zodat iedereen aan het eind van de rit tevreden is over wat er is gebeurd.”

‘Niet haalbaar in deze stad’
Raadslid voor D66 Sander van Diepen trekt zich die oproep aan, maar vindt het lastig om met bijvoorbeeld het CDA samen te werken, die volgens hem ‘alleen Vinex-wijkjes met een tuin willen bouwen’. “Daar is hier gewoonweg niet de ruimte voor. Wij willen keihard strijden om wat te doen aan de woningnood”, aldus Van Diepen. Hij zegt dat tegen raadslid Josine Heijnen (CDA), die vindt dat je bij het bouwen van woningen niet alleen naar het toch al dichtbebouwde Leiden moet kijken maar ook naar de rest van de regio. Voor het CDA staat het daarom niet vast dat er tot 2030 in Leiden 8.500 woningen gebouwd moeten worden. “Dat is gewoon niet haalbaar in deze stad.”

Regionale opgave
De 8.500 woningen in Leiden zijn echter al een onderdeel van regionale afspraken, waarbij iedere gemeente heeft toegezegd een aantal woningen te bouwen. “Ik vind dat je zo’n regionale afspraak na moet komen”, zegt Heijnen, die daarna opmerkt dat andere gemeenten dat niet doen. “Het kan niet zo zijn dat Leiden steeds maar meer gaat bouwen omdat dat in de omgeving niet gebeurt.” Van Diepen vindt echter dat de woningschaarste op die manier alleen maar toeneemt. “Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en niet zeggen ‘wij gaan niet bouwen omdat anderen dat ook niet doen’.”

Nota van Uitgangspunten
Aanstaande donderdag wordt in de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling gesproken over de manier waarop de gemeenteraad in de toekomst zal beslissen over de randvoorwaarden voor nieuwe bouwprojecten. Daarvoor wordt altijd een zogenoemde Nota van Uitgangspunten gemaakt, waarin staat binnen welke kaders een wethouder aan de slag mag gaan. In het rapport van de RKC is daarover opgenomen dat ‘dat instrument nog wel aan kracht mag winnen’, zodat de gemeenteraad op tijd invloed kan uitoefenen op de verschillende bouwprojecten in de stad.

Delen

15 reacties

 1. Het grootste probleem dat er voor zorgt dat de beoogde doelstellingen voor nieuwbouw niet worden gehaald is hoe het stadsbestuur met inspraak door omwonenden omgaat. De meeste nieuwbouw plannen worden binnenskamers afgestemd tussen gemeenteambtenaren en de projectontwikkelaar. Vervolgens wordt zo’n volledig door architecten uitgewerkt project planklaar aan de omwonende bewoners voorgelegd. Die kunnen dan eigenlijk niet veel meer wijzigen, omdat dat extra geld kost en daarvoor is dan geen budget meer beschikbaar. Het enige wat dan nog rest is een formeel bezwaarschrift indienen. Dat leidt tot aanzienlijke vertraging in de realisatie van vele nieuwbouw projecten in de hele stad. De gemeenteraad staat hierbij buiten spel en ziet alleen dat de procedure voor burgerparticipatie is afgerond. Dit punt staat dus los van het ontbreken van een integrale visie door de Raad op hoe en waar in het intensief verstedelijkte Leiden nog nieuwbouw mogelijk/wenselijk is.

  • Het grootste probleem is het gebrek aan ruimte binnen de Leidse gemeentegrenzen. De stad is eigenlijk vol. Natuurlijk kun je op alle potentiële bouwlocaties hoge woontorens neerplempen (en dan?). Maar dat leidt weer tot andere problemen en aantasting van de leefbaarheid. Bovendien is hoogbouw niet zo voordelig als veel mensen denken. Geef dus toe dat de ruimte te beperkt is en het einde van de Leidse groei in zicht is gekomen. Baseer het Leidse en regionale beleid op die onovermijdelijkheid. Maar stel dat die 8500 woningen er toch komen, wat daarna? Kunnen of durven de meeste beleidsmakers niet accepteren dat er grenzen aan groei zijn?
   Verder wordt het tijd om Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude bij te gemeente Leiden te voegen.

   • Een Leids burger op

    Het grootste probleem is de toenemende woningnood (sociale huur,huur, koop) EN het gebrek aan ruimte binnen de Leidse gemeentegrenzen. Daarom zal fusie met omringende gemeenten in de toekomst noodzakelijk zijn want de (nu nog) vrije ruimte daar kan niet onbenut blijven. Als Leiden en omgeving niet alle nu nog aanwezige groen wil opofferen zal bouwen in de hoogte nodig zijn!
    ¨Accepteren dat er grenzen aan groei zijn?¨ Vertel dat maar eens tegen mensen die al jaren op een woning wachten……

  • Een Leids burger op

   Inspraak?
   Bij het Lead-project hebben we bijvoorbeeld al kunnen zien dat er altijd weer nimby-gedrag gaat optreden in de trant van minder zonnestraaltjes in mijn woning met zo´n grote toren en meer van dat soort onzin….Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken…. Dan komt er helemaal niets van terecht en blijft het oeverloos ouwehoeren.
   Inspraak zou er moeten zijn over aantal parkeerplaatsen, verkeersafwikkeling, voorzieningen rondom de nieuwbouw e.d.

 2. Als Leiden de Oosvlietpolder en park Cronesteijn niet op wil offeren voor woningbouw is er maar één oplossing en dat is het bouwprobleem regionaal aan te pakken en niet plaatselijk. Binnen de huidige bebouwde grenzen is echt geen plek meer voor extra woningbouw, en zeker niet op die grote schaal. En meer grond heeft de gemeente Leiden niet. En laten we vooral de verkeerstoename van al die extra woningen die er moeten komen niet vergeten. Daar is de huidige infrastructuur (met de reeds in uitvoering zijnde uitbreidingen meegeteld) helemaal niet op berekend.

 3. Grenzen aan de Groei. Leiden is Groot Genoeg! Meer appartementen complexen en rijtjes woningen kan Leiden niet meer hebben zonder dat het ten koste gaat van lucht- en leefomgevingskwaliteit. Het gaat altijd ten koste van groen en het milieu.

 4. Kortom, de grens van de immigratie is bereikt. De komende 20 jaar is er geen plek meer voor nieuwkomers. Maar wie durft dat in de politiek hardop te zeggen? Natuurlijk, de PVV en dergelijke, maar wie die vermoeidende en saaie Wilders na al die tijd nog serieus neemt, is net zo dom als die man. Ik verwacht dus de komende 20 jaar geen oplossing. Soms is die er gewoon niet, lijkt het…

  • Een Leids burger op

   De nieuwkomers zorgen zeker ook voor toenemende woningnood. Zeker als zij ook nog eens voorrang krijgen op de (sociale) woningmarkt…. Maar zelfs al zou er geen enkele (onaangepaste) statushouder meer binnengepamperd worden dan nog zullen er meer woningen nodig zijn en kan men niet volstaan met het huidige aantal.

 5. Frank van Vliet op

  Ik Frank van Vliet ben het met Pieter de krom eens.. Er zijn al woningen genoeg. Waar blijft de mooie natuur dan. Ook weer meer verkeer etc.

  • Otto: ‘en bij jouw ontbreekt het aan gezond verstand’ zeg je tegen Johan Volkers. Ten eerste moet je in deze zin ‘jou’ en niet ‘jouw’ schrijven, ten tweede mag een ieder ergens een mening over hebben. En ik ben het met Johan en anderen eens…Leiden is al veel te vol en wordt inderdaad steeds minder leefbaar als er nog meer gebouwd gaat worden. Lees daarvoor op internet eens wat onderzoeken naar luchtkwaliteit in Leiden enz. Op Funda staan nog meer dan genoeg huizen te koop en te huur. Ook in de dorpen om Leiden heen. Voor de groep nieuwkomers is het gros van de nieuw te bouwen woningen trouwens ook nog eens onbetaalbaar.

   • Een Leids burger op

    Die leefbaarheid komt pas in het gedrang als men steeds dichter gaat bebouwen. Daarom is fusie met andere gemeenten, waar nog genoeg ruimte is, op termijn noodzakelijk.

  • Een Leids burger op

   Er zijn al woningen genoeg.
   Oh Ja? Vertel dat dan maar eens tegen mensen die al jaren op een woning wachten……

 6. Het komt er gewoon op neer dat je het aan een totaalvisie ontbreekt. Dit gaat ten koste van leefbaarheid, groen en inspraak.

  Leiden is gewoon al veel te vol met veel te weinig groen. Dat is ook de reden dat ik de stad na 30 jaar met pijn in het hart ga verlaten. Het feit dat ook GL geen bezwaar heeft tegen nog meer bouwen dan het al belachelijk hoge aantal van 8500 woningen, doet vrezen dat de stad straks een nog versteendere aanblik zal bieden ((alle leuke ‘groene’ plaatjes ten spijt)…

  • En bij jouw ontbreekt het aan gezond verstand.niet meer bouwen en dus alle nieuwe woningzoekenden laten barsten
   Het enige waar jij aan denkt is groen. Beide zijn belangrijk maar dat begrijp jij niet. Je hebt al diverse malen beloofd dat je uit leiden vertrekt
   Ga dan ook

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline