Ook bij voetbalvereniging Lugdunum mag de jeugd weer het veld op. (Foto: Rob van Dullemen).

Gemeente Leiden verlengt opschorting betalingsverplichting voor sportverenigingen

Gemeente Leiden kan sportverenigingen nog niet toezeggen dat de huur van de sportaccommodaties wordt kwijtgescholden, maar voorlopig worden er nog geen facturen verstuurd. Wethouder Paul Dirkse is in overleg met de Leidse Sportfederatie en de Stichting Topsport Leiden en hoopt binnen een week uitsluitsel te kunnen geven.

Na de sluiting van de sportaccommodaties op half maart, schreef sportwethouder Dirkse op 14 april in een brief aan de Leidse sportverenigingen dat de betalingsverplichtingen blijven staan voor de clubs, maar dat er tot en met 28 april niet gefactureerd zou worden. Op 29 april zijn de regels voor kinderen versoepeld, zij mogen onder strikte voorwaarden weer gaan trainen. Maar de sportkantines blijven gesloten, dus de inkomsten daaruit komen voorlopig niet terug. Dirkse kon op woensdagavond 29 april in de uitzending van Nieuws071 bij Sleutelstad nog geen uitsluitsel geven of de huur wordt kwijtgescholden, maar hij zei wel dat voorlopig nog geen facturen verstuurd zullen worden totdat er een nieuw besluit is genomen. Hij is daarover in overleg met LSF en Topsport Leiden en Dirkse hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven. “Het is puzzelen en rekenen. We hebben geprobeerd de eerste pijn te verlichten voor de sportclubs, maar de gemeente heeft natuurlijk te maken met meer sectoren die in de problemen zitten.”


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over de Leidse sportverenigingen.

Dirkse erkent dat er veel op de sportbestuurders afkomt in deze weken en dat het allemaal vrijwilligers zijn die ook nog werk, een gezin en eventuele andere verplichtingen hebben. “We werken hard aan een goede informatievoorzieningen voor de verenigingen. De sportbonden hebben protocollen opgesteld en we weten dat de clubs ook nauw contact onderhouden met hun bond. Verder willen we op het digitale platform van de gemeente ook ruimte bieden aan ‘best practices’ van diverse verenigingen hoe zij de trainingen voor hun jeugd weer hervatten. We zijn blij dat veel kinderen weer kunnen gaan sporten.”

De gemeente kijkt ook samen met de verenigingen en sportorganisaties of delen van buitensportaccommodaties gedeeld kunnen worden met binnensporten. Vorige week stelde Arthur Haasboek die vraag ook al aan de orde. Haasbroek wees er toen op dat veel gymnastiekonderdelen en -oefeningen ook buiten gedaan kunnen worden.

Handhaven regels
Als het aankomt op het handhaven van de regels, raadt Dirkse aan het zekere voor het onzekere te nemen. “Houdt je aan de richtlijnen en de protocollen zou ik zeggen. Daar zijn zaken tot in detail geregeld en wij zullen ook onze handhavers op pad sturen om daar naar te kijken.” Op het digitaal platform van de gemeente, Leiden.nl/sport/corona, staan verschillende flyers met een praktische uitwerking van de noodverordeningen en protocollen voor bestuurders, trainers, ouders en sportende jeugd zelf. Dirkse complimenteert de clubs met hun veerkracht en inzet. “In een paar dagen hebben ze hun kader gemobiliseerd om na te denken hoe je met de strenge protocollen kunt omgaan en je ziet dat een aantal voetbalclubs en tennisverenigingen weer zijn begonnen. En dat is heel goed om te zien en echt een lichtpunt in deze tijd.”

Ledenbehoud
Of de beperkte trainingsmogelijkheden voor de jeugd een leegloop bij de verenigingen kan tegenhouden is de vraag. Wethouder Dirkse wil in ieder geval alle Leidse sporters oproepen om hun club trouw te blijven en zo de verenigingen overeind te houden. “Ledenbehoud is erg belangrijk. Samen je schouders er onder zetten bij je club is nu belangrijker dan ooit.”

 

 

 

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×