Een impressie van hoe de haven van de Binnenrijn eruit gaat zien. (Beeld: Nota van Uitgangspunten)

800 woningen in Nieuw-Rhijngeest 'atypisch, maar noodzakelijk' voor Oegstgeest

Het plan om achthonderd woningen te bouwen aan de rand van het Bio Science Park in Oegstgeest is door de gemeenteraad met enthousiasme ontvangen. Hoewel de raadsleden de zorgen van omwonenden over een massale woonwijk begrijpen, past het plan voor Nieuw-Rhijngeest Zuid met haventje en studentenflat in hun ogen wel goed bij de omgeving.

Het plan om woningen te bouwen tussen de A44 en de Rijn, ten zuiden van Park Landskroon, stamt al uit 2008. Door de economische crisis werd dat in eerste instantie nog op de lange baan geschoven en toen grondeigenaar Universiteit Leiden begin 2018 wel met een concreet plan kwam, veegde de gemeenteraad dat van tafel. Twee geplande woontorens van veertig meter naast Corpus werden te hoog bevonden en het idee dat met de bouw van studentenwoningen aan de verplichting voor sociale woningbouw zou worden voldaan, ging er bij veel raadsleden niet in.

Nieuw plan
De afgelopen jaren is er daarom gewerkt aan een nieuw plan, waarvan de uitgangspunten nu aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Het gaat om totaal 800 woningen, waarvan 300 studentenappartementen en 500 woningen in verschillende prijsklassen. Het gebied moet samen met het naastgelegen – nog te bouwen – bedrijventerrein een campus gaan vormen. Een sloepenhaven aan de Binnenrijn, met daarbij maximaal 2.500 vierkante meter aan voorzieningen zoals horeca en een winkeltje, worden daarvan een centraal onderdeel.


IJsbrand Terpstra in gesprek met bewoner Friso de Jong over de bouwplannen voor Nieuw-Rhijngeest Zuid

“Het is een atypische ontwikkeling voor Oegstgeest”, stak CDA-raadslid Tobias van der Hoeven in het debat van wal. Even daarvoor hadden drie omwonenden hun zorgen geuit over de hoogte van de gebouwen – van twaalf meter langs de Rijn oplopend tot een studententoren van veertig meter langs de N206 – en die zorgen begrijpen veel raadsleden wel. “Ik zou ook hebben ingesproken als ik daar zo mooi had gewoond. Maar als we het bestaande dorp groen en dorps willen behouden, moeten we juist onze verantwoordelijkheid nemen op een plek waar dat wat ons betreft wel kan. En dat is hier”, aldus Van der Hoeven over de alsmaar blijvende vraag naar woningen.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Jan Nieuwenhuis over de bouwplannen voor Nieuw-Rhijngeest Zuid

‘Niet des Oegstgeests’
Dat was ook de ondertoon van de bijdragen van VVD, PrO en D66 in de raadscommissie Ruimte, waarmee het plan kan rekenen op een meerderheid. De zorgen voor een massale woonwijk vonden meer gehoor bij Hart voor Oegstgeest, dat het aantal van 800 woningen ‘volstrekt onbegrijpelijk’ vindt. “Dit gedeelte van Oegstgeest wordt een stedelijk onderdeel van het Leiden Bio Science Park. We missen de kans om er een mooi wijkje des Oegstgeests van te maken”, aldus fractievoorzitter Frits van Dissel. Van zijn partij kwam ook de kritiek dat de universiteit bepaalt wat er in het gebied gebeurt. “In dat beeld herken ik me niet”, aldus verantwoordelijk wethouder Jan Nieuwenhuis.

Merovingisch tintje
Op donderdag 25 juni stemt de gemeenteraad over de uitgangspunten voor het plan, mogelijk worden er dan ook nog enkele wijzigingen voorgesteld. Zo denkt D66 nog aan een voorstel voor het versterken van de groenstructuur door het gebied en ook de VVD wil nog aan de slag met het groen. PrO wil dat de oostelijke oever van de Binnenrijn bewandelbaar wordt en vraagt zich af of het mogelijk is om de woningen een Merovingisch tintje te geven, als verwijzing naar de geschiedenis van het gebied.

Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×