De toekomst van kasteel Endegeest is in één klap ongewis. (Foto: IJsbrand Terpstra).

VVD Oegstgeest laat wethouder in de kou staan: plannen Endegeest terug bij af

De VVD in Oegstgeest heeft vanavond volledig onverwacht laten weten tegen een finaal voorstel over landgoed Endegeest te stemmen. Het plan waar jaren aan is gewerkt, lijkt daarmee terug bij af. Direct na de stemming bood wethouder Peter Glasbeek zijn ontslag aan. Progressief Oegstgeest beraadt zich op haar positie in de coalitie met VVD en CDA.

In het omvangrijke masterplan voor landgoed Endegeest besloot wethouder Peter Glasbeek onlangs een unaniem amendement van de gemeenteraad te negeren. De raad had daarin besloten dat het toestaan van woningen in en rond kasteel Endegeest een bevoegdheid van de gemeenteraad zou zijn, maar daar kan kasteeleigenaar Oudendal niet mee leven. Om die reden besloot Glasbeek – na overleg met de rest van het college – om die toekomstige bevoegdheid in de uiteindelijke overeenkomst toch bij het college te leggen. Daar gaan VVD, CDA, Hart voor Oegstgeest en Lokaal echter niet mee akkoord.

Aangeschoten wild
Van coalitiepartij CDA was die tegenstem al langer bekend, net als van de twee oppositiepartijen. Het leek er echter op dat D66, samen met Progressief Oegstgeest en de VVD, de wethouder wel aan een meerderheid zouden helpen. Bij de bespreking van het voorstel was de VVD bij monde van raadslid Eric Bouw echter resoluut: “Wij stemmen tegen.” Daarmee verloor de wethouder in één klap zijn verwachte rugdekking en lijkt het plan voor Endegeest terug bij af. “Ik ben met uw amendement in de hand dagenlang bezig geweest om er met de partijen uit te komen, maar dat bleek niet mogelijk”, aldus Glasbeek. “Ik ga mij beraden op mijn positie, op deze manier ben ik aangeschoten wild.”

Het plan voor landgoed Endegeest was al in een vergevorderd stadium, nadat er meer dan een jaar met vereende krachten aan is gewerkt. Ondanks dat het wonen rond het kasteel door de VVD als ‘klein punt in het hele plan’ werd betiteld, zorgt hun tegenstem er wel voor dat alle onderhandelingen terug bij af zijn. Dat betekent dat de Leo Kannerschool niet kan verhuizen naar de locatie van de oude Julianaschool, aangezien dat gebouw eigendom is van Oudendal. Met het mislukken van het masterplan, gaat de verkoop daarvan aan de gemeente niet door. Ook andere ontwikkelingen in het gebied, zoals verplaatsing van bouwvlakken en versterking van het groen, komen daarmee op de lange baan.

Coalitie in gevaar
Glasbeek legde fijntjes uit dat hij teleurgesteld is in de VVD. “Ik heb in coalitieverband gesproken over een compromis, waarbij de raad over wonen in het kasteel zou gaan en het college over wonen in de bijgebouwen. Ik heb dekking gekregen om daarmee verder te gaan, ook van de VVD”, aldus Glasbeek in de online raadsvergadering. “Nu heb ik een groot probleem. Binnen de coalitie komt een majeure partij terug op een eerdere stellingname die grondslag bood voor het proces dat ik ben ingegaan.” De VVD ontkende die rugdekking te hebben gegeven en altijd ‘voorzichtig te zijn geweest met bebouwing in dit gebied’.

VVD en CDA zetten de derde coalitiepartij van het dorp PrO nu in haar hemd. “Wat moet ik doen als de VVD opeens draait?”, vraagt fractievoorzitter Melanie van Driel zich in een eerste reactie af. “Waarom zouden wij een vergadering ingaan zonder meerderheid voor dit voorstel?” In een schorsing probeerde Van Driel de coalitiepartijen donderdagavond nog op andere gedachten te brengen. Dat lukte niet, waarna de basis onder het plan voor Endegeest wegviel. Voor wethouder Peter Glasbeek was dat het moment om zijn ontslag aan te bieden als wethouder. Progressief Oegstgeest beraadt zich op haar positie in de coalitie en komt vrijdag met een nadere verklaring.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×