In nieuw plan groeit Roomburgerpark de wijk in

In het nieuwe totaalplan voor het Roomburgerpark en de directe omgeving krijgt hockeyclub Roomburg het gewenste vierde veld. Om het groen te compenseren dat daardoor in het park verloren gaat, wordt de omgeving van het park vergroend. “Het park komt de wijk in”, zegt wethouder Ashley North daarover. Dat was ook de opdracht van de gemeenteraad toen voor- en tegenstanders van de plannen maar niet tot elkaar konden komen. Het leidt vooralsnog niet tot consensus.

Chris de Waard in gesprek met de wethouder Paul Dirkse (sport) en Ashley North (inrichting openbare ruimte) over het Roomburgerpark.

Naast de aanpassingen in en om het park, wordt de Professorenwijk-Oost, zoals dat deel van de wijk heet, gelijktijdig klimaatadaptief gemaakt. Dat betekent dat de 55 jaar oude riolering wordt vervangen door een gemengd rioolstelsel, waarbij hemelwater apart wordt  afgevoerd naar omliggende sloten. Ook de straten en stoepen worden vernieuwd en de omgeving wordt ‘biodivers vergroend’. Deels ten koste van parkeerplaatsen. Tenslotte wordt bij de werkzaamheden rekening gehouden met de toekomstige aanleg van een warmtenet, omdat ook de energietransitie een belangrijke factor is bij het klimaatadaptief maken van de stad. In totaal heeft de gemeente daar ruim acht miljoen euro voor uitgetrokken.

Vleermuizen
De hockeyclub omarmt het plan waar de Leidse gemeenteraad zich binnenkort over buigt. Niet alleen het vierde veld komt er, ook wordt de Van Vollenhovenkade tussen het terrein van de club en de Lorentzschool afgesloten voor auto’s en wordt het schoolplein vergroend. Dat geldt eveneens voor het naastgelegen voormalige ‘bouwkavel’. Daar was in het verleden een appartementencomplex gepland, maar dat plan sneuvelde. Nu kiest Leiden voor groen boven bebouwing.

De tegenstanders van alle plannen tot nu toe, verenigd in de stichting Vrienden van het Roomburgerpark, zijn ook na de nieuwste versie van het herinrichtingsplan niet van mening veranderd. “De gemeenteraad heeft de eis gesteld dat de biodiversiteit en ecologische waarden in en rond het park aantoonbaar uitgebreid moeten worden. Dit is helaas niet het geval”, liet Bert Stemerdink van de parkvrienden eerder al weten.

De stichting zette een aantal deskundigen aan het werk voor het beantwoorden van deze en andere vragen. Het gaat om de biologen Helias A. Udo de Haes en Rinny Kooi en natuurdeskundige Dick de Vos van de Bomenbond Rijnland. Het drietal ziet in het plan van de gemeente veel risico’s voor de flora en fauna en zijn pessimistisch over de gevolgen voor de biodiversiteit. Ze stellen in het rapport ‘Het inrichtingsplan van het Roomburgerpark en de gevolgen voor de biodiversiteit‘ onder meer vragen bij de effecten van het kappen van 67 bomen en het plaatsen van lichtmasten op de vleermuizen in het Roomburgerpark en de gevolgen van het vervangen van gras door kunstgras voor de egelstand.

Misleidend
De Vrienden van het Roomburgerpark zien hun bezwaren en zorgen onvoldoende terug in het plan dat nu naar de raad is gestuurd. Ook houden ze stevige kritiek op het participatietraject dat als onvoldoende transparant wordt ervaren. De manier waarop de gemeente de uitkomsten heeft gepubliceerd vinden ze zelfs ‘misleidend’.

Geld voor de voorgestelde aanpassingen aan het Roomburgerpark en omgeving is er overigens nog niet. De investering bedraagt zo’n 6,5 miljoen euro en dat betekent dat de gemeente er jaarlijks 250.000 euro aan kapitaallasten aan kwijt is. Leiden wil de komende jaren structureel 3,3 miljoen euro bezuinigen en alleen dan is er ruimte voor nieuw beleid waar ook dit herinrichtingsplan onder valt. De raad moet daar nog over besluiten. Dat gebeurt volgende week donderdag als de Kaderbrief wordt vastgesteld waarin de Leidse meerjarenbegroting tot 2024 is uitgewerkt en later dit najaar bij de begrotingsbehandeling.

Eerder kwamen ook de voor- en tegenstanders uit de wijk al uitgebreid aan het woord toen de gemeente het plan voor een ‘Wijksportpark Roomburgerpark‘ presenteerde.

Duurzaamheid Leiden Politiek Sport Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×