Wethouder North en Rinny Kooi in betere tijden. (Foto: Chris de Waard).

Opstellers biodiversiteitsrapport voelen zich geschoffeerd door wethouder

De opstellers van een rapportage over de gevolgen voor de biodiversiteit als het herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark wordt uitgevoerd, zijn boos. En teleurgesteld in wethouder Ashley North. Niet alleen omdat hij niets deed met de adviezen van het ter zake deskundige trio, maar vooral omdat hij liet merken het zeven kantjes tellende rapport niet te hebben gelezen. “Onze bijdrage was dus nutteloos werk en is bewust buiten de werkgroep en buiten de stukken gehouden”, schrijft bioloog Rinny Kooi in een brief aan de GroenLinks-wethouder.

Kooi is een van de drie opstellers van het rapport dat ze schreef samen met emeritus hoogleraar Milieukunde Helias Udo De Haes en Dick de Vos van de Bomenbond Rijnland. Kooi voelde zich eerder wel degelijk serieus genomen door de college. Ze werd enkele jaren geleden namelijk aangesteld als botanisch curator van het Singelpark en gaat in die functie over het bepalen van welke soorten bomen in welk deel van het Singelpark moeten komen.

Serieus voelt ze zich inmiddels echter niet meer genomen. “Deze bejegening doet bij mij de vraag opkomen waarom ik nu nog de door de gemeente benoemde botanisch curator van het Singelpark ben? Heeft mijn positie nog wel een functie als de gemeente zelf voldoende (en dan betaalde) deskundige ecologen in dienst heeft? Indirect heb je het signaal gegeven dat mensen zoals ik in de weg staan en beter kunnen opkrassen”, staat ook in de brief aan de wethouder.

Egelstand
Die wethouder is zich van geen kwaad bewust. “Ik wil niks afdoen aan inschatting van insprekers. Als college werken we nauw samen met allerlei experts. Stadsecologen, groenbeheerders, het Bureau Stadsnatuur en Naturalis. Experts verschillen nu eenmaal soms van mening”, aldus North in reactie op de kritiek dat hij niets met het rapport heeft gedaan.

Chris de Waard in gesprek met bioloog Rinny Kooi. Ze is een van de schrijvers van een rapport over biodiversiteit in relatie tot de plannen met het Roomburgerpark.

In hun rapportage met de titel ‘Het inrichtingsplan van het Roomburgerpark en de gevolgen voor de biodiversiteit‘ stelt het deskundigendrietal onder meer vragen bij de effecten van het kappen van 67 bomen en het plaatsen van lichtmasten op de vleermuizen in het Roomburgerpark en de gevolgen van het vervangen van gras door kunstgras voor de egelstand. “Natuur gaat verloren en de habitat van dieren gaat verloren”, stelt Kooi die erop wijst dat het vele tientallen jaren duurt voordat de natuur zich weer heeft hersteld. “Een boom draagt pas na 32 jaar echt bij aan de biodiversiteit.”

Duurzaamheid Leiden Politiek Sport Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×