(Impressie: Van Rhijn Bouw)

Bouwproject Watergeuskade 'on hold' gezet

Het plan voor woning en commerciële bouw tussen de Zoeterwoudseweg en het water van de Trekvliet, beter bekend als het project ‘Watergeuskade’, staat sinds vorige week ‘on hold’. De bewonersbelangengroep meldt dit op hun website. Er is een verschil van inzicht tussen initiatiefnemers Van Rhijn Bouw en andere initiatiefnemers. De gemeente verwacht dat het enkele weken zal duren voordat het project verder kan.

Het plan voor de bouw van de ‘Watergeuskade’ stamt uit 2019. De essentie is dat het huidige bedrijventerrein gesloopt wordt voor zo’n 300 woningen en 7.000 vierkante meter winkel- en bedrijfsruimte. Ontwikkelaar van Rhijn Bouw meldt op 2 oktober aan de bewoners dat er ‘een stevige impasse’ bestaat tussen de verschillende partijen.

De gemeente laat weten dat dit een kwestie is tussen Van Rhijn B.V. en andere initiatiefnemers. Wie deze overige intiatiefnemers zijn is nog onbekend. In reactie op vragen van Sleutelstad wil Van Rhijn Bouw ook niet meer zeggen dan dat er een ‘verschil van inzicht’ bestaat en het project tijdelijk ‘on hold’ is gezet.

Te hoog en te massaal
Het is niet de eerste tegenslag voor het project. Sinds de aankondiging is er veel tegengeluid geweest van de omwonenden. “Geen Manhattan aan de trekvliet”, klonk het protest van de bewoners eind 2019. Volgens hen passen de woontorens van 52 meter niet in de omgeving. De gemeenteraad gaf aan dat het inderdaad wel ‘een tandje lager’ mocht.

De hoogte van de nieuwsbouw was echter niet het enige discussiepunt. Sinds het protest is er veel overleg tussen de bewonersbelangengroep en de initiatiefnemers. Het huidige model is volgens de belangengroep nog ’te massaal’ om in de omgeving te passen. Inmiddels wordt er gewerkt aan alweer het vierde model voor dit project, en over een vijfde versie wordt al gesproken. Hoe dat er uitziet zal pas duidelijk worden wanneer de impasse tussen de initiatiefnemers is doorbroken.

Leiden watergeuskade


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×