Het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis in Oegstgeest. (Foto: Nadorp Makelaars).

Plan voor statushouders en Divorce Housing achter gemeentehuis

Er ligt een plan op tafel om 175 statushouders en maximaal 100 ‘spoedzoekers’ te huisvesten in de oude Jelgersmakliniek in Oegstgeest. Bij die laatste groep gaat het onder meer om mensen die in scheiding liggen, ex-verslaafden en ex-criminelen. De voormalige kliniek staat op dit moment leeg om in de toekomst plaats te maken voor nieuwbouwwoningen.

Het zogenoemde Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis is al langer in beeld als locatie voor statushouders. In 2016 had het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een plan op tafel liggen voor huisvesting in het leegstaande gebouw, maar door wijziging van Europees asielbeleid was dat toen niet nodig. Afgelopen jaar is er echter een inhaalslag is gemaakt in het beoordelen van aanvragen van asielzoekers, waardoor er nu een landelijk tekort van 5.000 huisvestingsplekken voor statushouders is.

In de voormalige kliniek is ruimte voor maximaal 250 vluchtelingen, maar het COA neemt volgens een uitgebreide brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad ook genoegen met 175 plekken. Die zouden dan voor ruim een derde deel bedoeld zijn voor gezinnen, de rest van de plekken kunnen worden bezet door alleenstaande mannen en vrouwen, allen voor het grootste deel afkomstig uit Syrië.

24/7 toezicht
Een andere groep die haar oog al langer op het gebouw van ontwikkelaar Wieglia Beheer heeft laten vallen, is Divorce Housing uit Lisse. Die partij wil gescheiden mannen en vrouwen en andere doelgroepen als ex-verslaafden en ex-criminelen snel een plek kunnen bieden en trok daarover bijna een jaar geleden aan de bel bij de gemeente. Er werd toen ook een vergunning aangevraagd, maar die is afgewezen. “Met name omdat onvoldoende verzekerd was dat aan de aspecten met betrekking tot de sociale veiligheid op die locatie zou kunnen worden voldaan”, aldus het college in haar toelichting. Een bezwaar tegen die beslissing wordt op dit moment nog behandeld.

In het plan dat nu op tafel ligt en waarover omwonenden deze week zijn geïnformeerd, wordt het COA verantwoordelijk voor mogelijke overlast in het gebied. Het COA heeft ook al laten weten 24/7 toezicht te willen houden op zowel de statushouders als de andere bewoners. Voor een definitief plan moeten Divorce Housing, COA, Wieglia Beheer en de gemeente het nog wel eens worden over een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan. De voorgestelde huisvesting valt namelijk niet onder de geldende bestemming ‘Maatschappelijk’ maar onder ‘Wonen’.

Starters en studenten
Eigenaar Wieglia wil op de locatie van de oude kliniek zo’n 120 nieuwe woningen gaan bouwen. De besluitvorming daarover door de gemeenteraad laat voorlopig nog op zich wachten, waardoor ook de Jelgersmakliniek nog wel even leeg zal staan. Het COA maakt het liefst vier tot vijf jaar gebruik van het pand, maar de gemeente staat maximaal drie jaar tijdelijk gebruik toe in dit gebied. Ook dat is nog onderdeel van de beraadslaging die de komende tijd volgt. Een plan om in de kliniek tijdelijk daklozen te huisvesten, stierf in 2019 een stille dood omdat het ‘niet lukte om het gebouw in gebruik te nemen’.

De VVD laat in een mededeling aan de pers alvast weten weinig te zien in het huisvesten van statushouders in Oegstgeest.  “We zien dat Oegstgeestenaren in de knel komen. Dat zijn met name starters, jonge stellen, studenten maar ook middeninkomens en ouderen die geen recht hebben op een sociale huurwoning”, schrijven de liberalen, die het aantal statushouders wil maximeren op de wettelijke plicht die de gemeente heeft. Dit jaar zijn dat er naar verwachting veertig. De rest van de ruimte in de voormalige kliniek zou dan voor Oegstgeestenaren moeten worden bestemd.

Geruststelling
Op donderdagavond 4 maart worden bewoners en raadsleden verder over de plannen geïnformeerd. Als de huisvesting daarna definitief wordt, worden omwonenden ook blijvend betrokken. “Standaard betrekt het COA omwonenden in een zogenaamde bewonersoverleg. Dit wordt maandelijks (of naar gelang er behoefte aan is) georganiseerd op de opvanglocatie”, staat ter geruststelling alvast in de begeleidende mededeling.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Statushouders Oegstgeest


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×