(Foto's: Lieuwe van Slooten).

Voorschotense zwemdiscussie nog niet in rustig vaarwater

De kou rondom het zwemverbod bij het water van de Hofvliet in de Voorschotense wijk Starrenburg II is nog altijd niet uit de lucht. Na extern advies besloot de gemeente het zwemmen uiteindelijk te verbieden. In meerdere informatiebijeenkomsten werd dat besluit uitgelegd aan bewoners, maar zij laten het er niet bij zitten en proberen onder meer met een WOB-verzoek het verbod terug te draaien.

Een van de bewoners die geen genoegen neemt met het verbod is Robert van der Salm. Hij heeft de gemeente gesommeerd het bordje ‘verboden te zwemmen’ binnen vijf dagen weg te halen. “Er is geen duidelijkheid over de gronden van het verbod”, zegt hij. Van der Salm heeft de gemeente daarom ook verzocht om een aantal documenten openbaar te maken. “Het externe juridisch advies van de gemeente gaat er namelijk van uit dat het een haven is. Ik wil dat zwart op wit zien, want ik twijfel daaraan.”

De gemeente liet tijdens de bewonersbijeenkomst weten het zwemmen te verbieden omdat er langs de kanten bij het water van de Hofvliet aanmeergelegenheden zijn. Daarbij beroept de gemeente zich op het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Dat zijn de verkeersregels op het water. In artikel 8.08 staat inderdaad dat zwemmen verboden is ‘in de nabijheid van aanmeergelegenheden’. Het antwoord op de vraag of het water van de Hofvliet een haven is liet de gemeente in het midden. ‘Daar kun je over twisten’.

Zekerheid
De beslissing van de gemeente moest een einde maken aan een lange welles-nietes discussie. Een paar jaar geleden voerde toenmalig burgemeester Bouvy het verbod in na klachten van vandalisme. Bewoners van wie de kinderen er graag zwommen, hebben sinds dat moment regelmatig aan de gemeente gevraagd het bord te verwijderen. Ook hielden zij een buurtenquête. De gemeente wilde uiteindelijk met de bewoners mee gaan en het verbod intrekken.

Begin dit jaar leidde dat voornemen tot protest van andere bewoners, namelijk van degene wiens tuin aan de haven grenst. Zij vrezen ‘overlast en onveilige situaties’. Hoewel de gemeente het zwemmen nog steeds wilde toestaan, besloot zij voor de zekerheid om extern advies in te winnen. Daaruit bleek: het BPR is van toepassing op het water en, omdat er aanmeergelegenheden zijn, is het zwemverbod van toepassing.

Uitkijken
De uitspraak lijkt helder, maar is dat niet voor tegenstanders van het zwemverbod. “Het gaat om ligplaatsen die bestemd zijn voor mensen die daar huur voor betalen. Dat zijn in mijn ogen geen aanmeerplaatsen”, zegt Van der Salm. Daarnaast heeft hij twijfels over de term ‘nabijheid’. “Wat wordt daarmee bedoeld? Is dat een meter, twee meter of wellicht drie?”, vraagt Van der Salm zich af. “Ik woon ook in de ‘nabijheid’ van Schiphol.”

Ondertussen is de sfeer in de wijk tussen voor- en tegenstanders er niet beter op geworden. “Het is geen zwembad”, roept de ene groep. “Laat die kinderen lekker zwemmen”, zegt de andere groep weer. Sommige bewoners staan er wat genuanceerder in. “Van mij mogen ze er best inspringen. Als ze maar uitkijken.”

Boete
In de politiek heeft D66 gevraagd om te kijken naar een oplossing zonder daarbij de wet te overtreden. Die mogelijkheid is er wel. Met een raadsbesluit kan er een ontheffing komen. Alleen is de gemeente dan ook verantwoordelijk voor de bodem- en waterkwaliteit. Het controleren van de bodem op bijvoorbeeld fietswrakken kost veel geld en tijd. De gemeente geeft dan ook aan dat die optie niet wenselijk is.

Volgens Van der Salm is er een andere oplossing zonder de wet te overtreden. “Als het geen haven betreft en de nabijheid wordt niet gedefinieerd, dan overtreed je geen wet als je daar zwemt.” Een ander idee van hem is om het te gedogen zoals meerdere partijen in Leiden willen.

Voorlopig blijft het zwemverbod dus van kracht. Wie toch het water inspringt, riskeert een boete van 140 euro. Het zwemverbod is ook geldig op andere wateren in Voorschoten waar aanmeergelegenheden zijn. Het is maar de vraag of het WOB-verzoek van Van der Salm hier verandering in gaat brengen.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×