Op deze plek komen 800 woningen. (Foto: Willemien Timmers).

Oegstgeest akkoord met 800 nieuwe woningen Nieuw-Rhijngeest Zuid

Een jarenlange onderhandeling tussen de gemeente Oegstgeest en Universiteit Leiden is donderdagavond ten einde gekomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor Nieuw-Rhijngeest Zuid, waarmee de bouw van 300 nieuwe studentenwoningen en 500 appartementen mogelijk wordt.

Veel is er aan de plannen die er al een tijdje liggen niet meer veranderd. Alleen op een enkel punt zijn de politici een groepje bewoners van de nabijgelegen villa’s tegemoet gekomen. Het gaat om de afstand tussen hun huizen en de nieuwbouw, die met vijf meter is vergroot tot 29 meter. Ook een motie van D66 om in de buurt van die woningen zo laag mogelijk te bouwen, kreeg een meerderheid. Ontwikkelaars die dat in hun plan verwerken, zullen meer punten krijgen bij de aanbestedingsprocedure die binnenkort van start gaat.

De wens om naast 25 procent sociale woningbouw, zoals sinds de nieuwe Woonvisie in Oegstgeest verplicht is, ook 25 middeldure huur op te nemen in de plannen, kreeg geen meerderheid. “Is het realistisch om die eis in dit stadium van het onderhandelingsproces nog toe te voegen?”, souffleerde VVD-raadslid Eric Bouw de wethouder het tegenargument. “Dit is inderdaad een gepasseerd station in de onderhandelingen met de universiteit”, reageerde wethouder Jan Nieuwshuis. Daardoor hoeft de universiteit zich alleen ‘in te spannen’ om middeldure woningen voor elkaar te krijgen.

Raad van State
Dat er geen verplicht percentage woningen voor middeninkomens wordt vastgelegd, zou nog wel een vervelend staartje kunnen krijgen. In een brief aan de gemeenteraad spreekt een advocaat van Centrum ’45, dat een overeenkomst heeft met de gemeente voor bebouwing van het verderop gelegen Overgeest, namelijk van onterechte ‘staatssteun’ die hierdoor ontstaat. De Universiteit Leiden zou door het ontbreken van die verplichting een economisch voordeel hebben ten opzichte van Centrum ’45, dat in de overeenkomst voor Overgeest wel de verplichting voor 25 procent middeldure woningen heeft.

In aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan waarschuwde de advocaat de gemeenteraad daarom per brief. “Alleen wanneer ook voor het perceel van Centrum ’45 een bestemmingsplan zou worden vastgesteld dat vergelijkbare ruimte biedt als die aan de Universiteit Leiden wordt geboden, is sprake van een gelijkwaardige situatie. In de huidige vorm kan het plan niet kan warden vastgesteld.” De advocaat kondigde ook alvast aan naar de Raad van State te zullen stappen als het bestemmingsplan toch zou worden vastgesteld.

Verkeersinfarct
16 van de 19 raadsleden keurden het bestemmingsplan echter goed, zelfs zonder dat ook maar met één woord over de advocatenbrief is gesproken. Al bij het vaststellen van de nieuwe Woonvisie was namelijk duidelijk dat de nieuwe eis voor middeldure woningen niet voor Nieuw-Rhijngeest Zuid zou gelden; met de universiteit was op dat moment immers al een overeenkomst gesloten. Bij het selecteren van de ontwikkelaars voor het gebied zal de gemeente wel extra punten toekennen aan projecten met meer middeldure woningen. “We zitten zelf voor een belangrijk deel aan de knoppen”, zei wethouder Nieuwenhuis over de rol die de gemeente de komende tijd heeft.

Wat overbleef was een overgrote meerderheid voor het nieuwe bestemmingsplan. “Het had een jaar eerder gekund”, zei D66-raadslid Vos nog wel, “maar we zijn blij dat de raad eerder gezegd heeft dat studentenwoningen niet onder sociale huur vallen.” Die keuze zorgde voor de nodige vertraging. “We zijn blij dat er een einde komt aan deze lange ontwikkeling”, zei CDA’er Watze Mandema. Alleen Lokaal Oegstgeest en Hart voor Oegstgeest (HvO) toonden ongenoegen over dit stukje Oegstgeest met stedelijke proporties. “We vrezen voor nieuwe verkeersinfarcten op het geringe aantal ontsluitingswegen”, aldus Karin Rosdorff van HvO.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×