Vijf jaar geleden ving Leiden asielzoekers uit Syrië op in een leegstaand kantoorpand aan de Wassenaarseweg. (Foto: Chris de Waard).

Leiden zoekt permanente plek voor asielzoekerscentrum

De gemeente Leiden zoekt ruimte voor het opvangen van circa 150 asielzoekers. Het gaat niet om een tijdelijke locatie, maar om een min of meer permanente ‘doorstroomlocatie’ waar kansrijke asielzoekers worden gehuisvest. Dat zei burgemeester Lenferink in het ‘Gesprek met de burgemeester‘ dat Sleutelstad maandelijks met hem voert. De zoektocht moet leiden tot een plek waar mensen enige tijd kunnen blijven. “Dus geen campingbedjes in de 3 Octoberhal.”

Of er daadwerkelijk een asielzoekerscentrum in Leiden komt, is nog niet zeker. “Ik kan ook nog niet vertellen welke locaties we op het oog hebben”, zegt Lenferink. “Dat zou niet fair zijn in de richting van de mensen die hieraan weren en ook moeten omwonenden dan als eerste worden geïnformeerd.” Leiden zoekt naar een locatie van waarschijnlijk zo’n maximaal 150 extra plekken. Lenferink: “Maar het kan ook minder worden. Dit soort tussenvoorzieningen is meestal niet heel groot.” Wanneer het Leidse azc open kan gaat, weet Lenferink nog niet. “Het hangt er bijvoorbeeld ook vanaf of er veel verbouwd moet worden.”

Kansrijke asielzoekers
Het gaat om de opvang van vluchtelingen die nog geen status hebben, maar voor wie de kans groot is dat ze in ons land mogen blijven. “Dit soort voorzieningen is ongelijk verdeeld over het land. Er zijn er bijna geen in het westen. Eigenlijk is alleen het azc in Katwijk een plek van enige omvang”, zegt Lenferink die wijst op het belang van het opvangen van mensen in de buurt van de plaats waar ze later ook gaan wonen. “Dan kan de integratie alvast beginnen.” Om diezelfde reden opent in Oegstgeest binnenkort een vergelijkbare opvang, maar die is tijdelijk en sluit over maximaal vijf jaar weer de deuren.

Statushouders
Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en een vergunning hebben gekregen, de zogenoemde statushouders, hebben recht op een reguliere woning. Leiden moet dit jaar 174 statushouders huisvesten en is volgens de burgemeester goed op weg. Er moet voor nog circa zestig mensen een woning worden gevonden. Dat is volgens Lenferink om meerdere redenen best lastig. “Er komen minder woningen vrij dan voorheen en de door het rijk opgelegde aantallen statushouders die de gemeenten moeten onderbrengen stijgen. Elke woning die naar een statushouder gaat, gaat niet naar reguliere woningzoekenden en dat voelt niet altijd fijn.”

Volgens Lenferink vangt Nederland overigens niet teveel vluchtelingen op. “Het totaal aantal is nu niet extreem hoog. Het is in het verleden vaak veel hoger geweest. Het probleem zit echt aan de kant van de woningmarkt. Die is gewoon heel erg krap.” Ook is er sprake van discrepantie. Er moeten relatief veel alleenstaanden worden gehuisvest en eengezinswoningen zijn dan niet het meest voor de hand liggend.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×