Het te slopen Lipsiusgebouw. (Foto: Sleutelstad).

Universiteit ziet mogelijkheden Humanities Campus te bouwen zonder sloop woningen

De Universiteit Leiden kan op eigen grond een Humanities Campus bouwen. De huurhuizen aan de Doelengracht blijven daarbij gewoon staan. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft dit aan de gemeenteraad in een brief laten weten. De universiteit zegt blij te zijn met het plan. In 2029 moet het nieuwe complex gereed zijn.

Eigenlijk wilde de universiteit de nieuwe campus verder uitbreiden ten koste van de huurwoningen aan de Doelengracht. Dat stuitte op groot verzet van de bewoners. Uiteindelijk zag de universiteit af van dat plan. Het nieuwe plan is van iets kleinere omvang.

Zo krijgt de nieuwe Humanities Campus 5.500 vierkante meter minder vloeroppervlakte ten opzichte van het eerdere plan. Er komt minder kantoorruimte beschikbaar en er komt geen studentenhuisvesting op het terrein van de universiteit. De verwachting is dat medewerkers voor een deel thuis blijven werken na de coronacrisis.

Wijzigingen
Het Reuvensgebouw zal binnen het nieuwe plan worden uitgebreid waardoor het een onderwijsgebouw voor studenten kan worden. Het huidige Lipsiusgebouw wordt gesloopt. Daar komt een kleiner gebouw voor in de plaats. Dit Lipsius-Zuidgebouw wordt een centraal studentenvoorzieningengebouw met een informatiefunctie en balies voor studenten.

Ook komt er een centraal groen stadsplein als onderdeel van de Singelparkroute. Het vastgestelde stedenbouwkundig plan moet op een aantal punten worden aangepast. De universiteit zal omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uitnodigen voor een participatietraject.

Doelencomplex
Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit: “We hebben erg ons best gedaan om een nieuw programma samen te stellen dat als uitgangspunt kan dienen voor een aangepast stedenbouwkundig plan. We kijken uit naar een nieuwe campus met ruimte voor een stadspark waar medewerkers, studenten en stadsbewoners elkaar kunnen ontmoeten en prettig kunnen verblijven.”

De gemeente Leiden laat weten verheugd te zijn, dat de Universiteit Leiden de planvorming voor een alternatieve Humanities Campus met behoud van het Doelencomplex concreet heeft opgepakt. De universiteit geeft bovendien helderheid over het te doorlopen proces en de volgende stappen, aldus de gemeente.

 

Advertentie

Leiden Onderwijs Politiek Humanities Campus


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×