Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond is sinds gisteren erelid van de 3 October Vereeniging. (Foto's: Emile van Aelst).

Leiden krijgt 3 October Museum. Echt waar!

De 3 October Vereeniging sluit met het thema van Leidens Ontzet aan bij het feit dat Leiden in 2022 European City of Science is. Met ‘Echt Waar?!’ denkt de vereniging daar een mooie passende invulling aan te kunnen geven. Dat zal zoals altijd vooral tot uiting komen in de Grote Optocht.

Het thema werd vrijdagavond bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van de 3 October Vereeniging in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Daar werden ook twee ereleden benoemd. Rutger Veldhuijzen van Zanten werd postuum benoemd tot ere-commissaris.

Van Zanten overleed in september vorig jaar. Hij heeft zich bijna veertig jaar ingezet voor de vereniging. De voordracht tot ere-commissaris heeft het bestuur van de 3 October Vereniging in augustus 2021 nog met hem kunnen delen. Zijn weduwe Hetty nam de onderscheiding in ontvangst.

Chris de Waard sprak na de alv met voorzitter Rik Kamps over de komende viering van Leidens Ontzet.

Museum
De tweede onderscheiding was voor Jan Boots. Ook hij werd erelid en was daarmee de eerste die die eer te beurt viel zonder bestuurslid of commissaris te zijn geweest. Wel is Boots al ongeveer een halve eeuw betrokken bij de 3 October Vereeniging. Samen met de voorzitter van de commissie Lunapark is hij al die tijd het eerste aanspreekpunt voor de 3 October Vereeniging als het om de kermis gaat. Een belangrijk contact voor de vereniging want de opbrengsten van de kermis zijn de financiële kurk waar de vereniging op drijft. Samen met de inkomsten uit de lidmaatschappen.

Boots is in al die jaren net zo verknocht geraakt aan Leidens Ontzet als de 3 October Vereeniging aan hem. Dat blijkt wel uit het feit dat er dankzij Boots een begin gemaakt kan worden aan een Leidens Ontzet Museum. De 3 October Vereeniging gaat een flinke ruimte huren van een andere belangrijke familie in de traditie van Leidens Ontzet, Hoppezak Kledingverhuur aan de Pieterskerkgracht. Daar wordt de komende tijd flink verbouwd en hopelijk nog dit jaar opent daar het archief, annex museum met winkel van de 3 October Vereeniging. Daar worden onder andere allerlei documenten van Boots ondergebracht. Die vindt het zo belangrijk en leuk dat zijn archief een mooie bestemming krijgt, dat hij zelfs meebetaalt aan de verbouwing.

Minikoraal
Vorig jaar maakte Jochem Myjer bij het Minikoraal bekend dat het het laatste jaar was dat hij daar kwam optreden. Enkele maanden geleden volgde Eric Filemon zijn voorbeeld. Filemon heeft als Burgemeester van der Werf het Minikoraal opgezet en vervolgens bijna dertig jaar lang geleid. Ook schreef hij, samen met Rens Heruer, talloze minikoraalliedjes en ook het Leidse volkslied Leiden, Stad van mijn Hart.

Of er een nieuwe artiest bij het Minikoraal wordt betrokken, is nog niet bekend. Ook wie Filemon op moet volgen, weet de vereniging nog niet. Er wordt over nagedacht, is alles wat het bestuur er nu over kwijt wil. Dat nadenken heeft Filemon al gedaan, maar die had dan ook net even wat meer tijd om zich over die vraag te buigen. “Wat mij betreft moet het een vrouw worden en Anneleen zou een hele goeie zijn.” Die Anneleen is Anneleen Lucas-Remijn. Ze is als zangeres vanaf het begin een van de vaste gezichten bij het Minikoraal.

Feestwijzer
Tot grote opluchting van veel aanwezigen komt er dit jaar weer gewoon een Feestwijzer. De afgelopen jaren was die er niet in verband met de aangepaste en beperkte viering in 2020 en 2021, maar eind september valt het boekje weer bij alle leden op de mat. Wel kijkt de vereniging naar de toekomstbestendigheid van een papieren Feestwijzer. “De app wordt voor ons wel steeds belangrijker”, zegt voorzitter Rik Kamps. “Daarin kunnen we veel meer informatie kwijt en het laat zich makkelijk aanpassen.” Of dat op termijn het einde betekent van een papieren Feestwijzer is vooralsnog niet aan de orde.

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Leidens Ontzet 2022


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×