Commissariaat tilt omroepkeuze Leidse regio over de zomer heen

Het is het Commissariaat voor de Media (CvdM) – dat verantwoordelijk is voor de aanwijzing van een vergunning voor de publieke lokale omroep – nog niet gelukt om een besluit te nemen over welke omroep de komende vijf jaar mag uitzenden in de Leidse regio.

Negen maanden nadat de vergunning van de huidige omroep Holland Centraal verliep, is de procedure voor de aanwijzing van een nieuwe omroep nog in volle gang. Deze week heeft het CvdM aanvragers Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal (Unity) en Stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Sleutelstad) gevraagd om te reageren op de aanvullende adviezen die het commissariaat eerder dit jaar aan de vier betrokken gemeenteraden vroeg. Dat zijn naast Leiden ook Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

De mediawaakhond neemt, mede vanwege de vakantieperiode, in ieder geval niet eerder dan half augustus een besluit. Of een besluit in augustus dan wel direct wordt genomen, is overigens nog niet zeker. Volgens een woordvoerder van het CvdM hangt dat af van de zienswijzen die de twee omroepen nu zullen indienen.

Vertraging Voorschoten
De belangrijkste reden dat het besluit veel langer op zich laat wachten dan vooraf werd aangenomen, is de beslissing van het CvdM om de vier betrokken gemeenten in maart om zogenoemd aanvullend advies te vragen. De voornaamste reden daarvoor was een klein, procedureel verschil in de documenten op basis waarvan de gemeenteraden hun keuze tussen aanvragers Unity.NU en Sleutelstad eind vorig jaar maakten. Het rechtzetten van deze procedurele onregelmatigheid heeft enkele maanden geduurd.

Vervolgens verstreken nog eens bijna twee maanden, voordat het CvdM de draad weer oppakte: de omroepinstantie in Hilversum zou de stukken vanuit Voorschoten tot twee keer toe niet hebben ontvangen. Volgens het CvdM had de gemeente Voorschoten de stukken echter ‘administratief nog niet verwerkt’, waardoor het langer duurde voordat de procedure hervat kon worden. Dat gebeurde uiteindelijk afgelopen week pas weer.

Gemeentegrenzen
Het is echter maar de vraag of een besluit nu alsnog op korte termijn zal worden genomen. “Het schijnt best een ingewikkelde zaak te zijn, dus het kan wel even duren voordat er een besluit wordt genomen”, liet een woordvoerder van het CvdM in februari al weten. Dat komt voornamelijk doordat Leidse gemeenteraad unaniem de voorkeur heeft uitgesproken voor Sleutelstad als haar omroep, terwijl Oegstgeest geen voorkeur uitsprak en Voorschoten en Zoeterwoude met een krappe meerderheid aangeven geen reden te zien om de huidige situatie te veranderen en dus instemmen met een verlenging van de vergunning van Unity.

Omdat Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zonder Leiden niet aan elkaar grenzen is een opdeling van het uitzendgebied, waar Leiden eerder voor pleitte, lastig. “Het is niet gebruikelijk dat één lokale omroep een zendmachtiging krijgt voor meerdere gemeenten die niet aan elkaar grenzen’, aldus het CvdM, dat verder niet in wil gaan op de procedure in deze specifieke situatie.

‘Couleur locale’
In de regel volgt het commissariaat echter de adviezen van de verschillende gemeenteraden. “Het Commissariaat treedt niet in de ‘couleur locale’ van de gemeente en acht de gemeenteraad in die zin hét aangewezen orgaan om een weloverwogen, onderbouwde en gemotiveerde keuze te maken”, staat in een toelichting op de procedure die terug te vinden is op de website van het CvdM. Alleen in bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken, en pas nadat de betreffende gemeente(n) daarover eerst nog zijn geraadpleegd.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude RTV Lorelei


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×