(Archieffoto: Chris de Waard).

Nieuw participatietraject rondom vernieuwing Kopermolen

De gemeente Leiden start na de zomer met een nieuw participatietraject rondom de vernieuwing van de Kopermolen in de Merenwijk. Samen met bewoners, eigenaren en ondernemers wordt toegewerkt naar een ‘Nota van Uitgangspunten’ die gaat dienen als basis voor de herontwikkeling van de Kopermolen. Het proces staat onder leiding van de gemeente.

Bij de herontwikkeling van de Kopermolen wordt gewerkt aan het vergroten en verbreden van het woningaanbod, de vernieuwing van het winkelcentrum en versterken van de centrumfunctie voor de wijk. Ook wordt de openbare ruimte rond het winkelcentrum verbeterd.

Nieuw plan
Eerder werden er al plannen gepresenteerd voor twee nieuwe woontorens achter het winkelcentrum. Eén daarvan zou honderd meter hoog worden en in het wijkpark komen te staan. Vanuit de wijk was er veel weerstand tegen deze plannen en er werd meerdere malen actie gevoerd. Tijdens de verkiezingscampagne bleek dat de Leidse politiek de woontoren ook niet zag zitten.

In het beleidsakkoord schreven de nieuwe coalitiepartijen vervolgens: “In de Merenwijk verlangen we een beter plan voor de Kopermolen. Het huidige wijkpark is heel belangrijk voor de wijk. Daarom blijft het groen behouden.” Voor dat nieuwe plan start na de zomer dus het participatietraject. Op die manier wil het college van burgemeester en wethouders wensen en belangen van betrokkenen serieus nemen.

Leiden Politiek vernieuwing kopermolen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×