De bewoners van het Doelencomplex verzetten zich al geruime tijd tegen de sloop van hun woningen. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente presenteert drie alternatieven voor bewoners Doelencomplex

De gemeente heeft de bewoners van de 58 sociale huurwoningen in het zogeheten Doelencomplex van woningbouwcorporatie de Sleutels vanavond tijdens een besloten bijeenkomst geïnformeerd over drie locaties in de binnenstad die als compensatie worden ingezet als hun huidige woningen worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe faculteit Geesteswetenschappen die de Universiteit Leiden op die locatie wil bouwen.

Chris de Waard sprak na afloop van de besloten bijeenkomst met Giny Schoemaker van de bewonerscommissie Doelencomplex. De bewoners vinden dat ze nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn en houden vast aan hun huidige woningen.

Het gaat om de Duwo-appartementen aan de Waardgracht die eigenlijk waren bedoeld voor pas afgestudeerden, een deel van het Plexusgebouw in de Kaiserstraat dat getransformeerd wordt tot appartementen en de Langegracht ter hoogte van het Stadsbouwhuis. Die derde locatie maakt onderdeel uit van het project Energiepark e.o.

De gemeenteraad besloot in 2017 dat het Campus Model als enige uitgangspunt wordt genomen voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied. Hiermee werd ook besloten dat de huidige woningen in het Doelencomplex dienen te worden gesloopt. Die afspraken werden ook opgenomen in het coalitieakkoord dat D66, GroenLinks en de PvdA vorig jaar sloten.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
Morgen presenteert het college het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de Humanities Campus, de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied.

Sociale woningbouw Energiepark
De compensatie van een aantal woningen binnen het project Energiepark en omgeving als gevolg van de ontwikkeling van de Humanities Campus, past volgens de gemeente bij de plannen om sociale woningbouw een plek te geven in dat gebied. Bij het opstellen van het gebiedsprofiel voor het Energiepark later dit jaar gaat de gemeente in op de wijze waarop en de exacte locatie waar de woningen gerealiseerd worden.

Leiden Maatschappij Politiek Humanities Campus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×