Aan verschillende bomen door het dorp hing de afgelopen tijd een briefje met leuzen over bomenkap en de oproep om de petitie te ondertekenen. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Ruim 4.000 handtekeningen voor beter naleven bomenbeleid Oegstgeest

Een groep inwoners van Oegstgeest overhandigt aanstaande donderdag een petitie met ruim vierduizend handtekeningen aan burgemeester Emile Jaensch. Daarmee roepen ze de gemeente op om haar eigen bomenbeleid, dat nog geen jaar oud is, beter na te leven. De bewoners willen dat bomen in het dorp niet onnodig worden gekapt, men beter bij de besluitvorming over bomenkap wordt betrokken en dat bij herplanting wordt gestreefd naar meer diversiteit.

De petitie ‘Red de prachtige bomen(diversiteit) van Oegstgeest‘ werd afgelopen november gestart door Cathelijne Filippo, die daarbij naar eigen zeggen wordt ondersteund door Sarah Den Hollander, Marcela Cazau en Klaske van der Mandele. De initiatiefnemers richten zich in hun petitie tot de gemeente Oegstgeest en de fractie van Progressief Oegstgeest, waaraan ze vragen om het bomenbeleid uit juni 2018 beter na te leven. “Onderteken deze petitie en vraag om een betere uitvoering van het bomenbeleid en een stop met de zinloze kap van zoveel prachtige bomen!”

Briefjes aan bomen
In het dorp leven al langer zorgen over te rigoureuze kap van gemeentelijke bomen. Vorig jaar werd het nog een verkiezingsthema, protesteerden raadsleden in Haaswijk en beloofde de gemeente uiteindelijk beterschap. Dat lukt volgens de initiatiefnemers echter onvoldoende. Zij stellen dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om bomen te behouden en dat herplanting te weinig oplevert. “Hoewel de gemeente er nieuwe bomen voor terugplaatst, moeten prachtige, voornamelijk gezonde en vaak oude bomen, plaatsmaken voor kleine, iele, jonge bomen die niet dezelfde eigenschappen en schoonheid bezitten”, schrijven de initiatiefnemers.

Om aandacht te vragen voor de petitie werden de afgelopen maanden, naast oproepen in diverse Facebookgroepen, ook A4’tjes door het dorp verspreid. Aan verschillende bomen die mogelijk gekapt zouden gaan worden, waaronder een flink aantal langs de Terweeweg, werden leuzen opgehangen als ‘Ik los het broeikasprobleem graag voor je op’ en ‘Ik bescherm je tegen fijnstof’. Onderaan het A4’tje stond een oproep om de petitie te tekenen.

Internationale aandacht
In bijna vijf maanden is de petitie tot op heden door 4.372 mensen ondertekend. Voor een dorp als Oegstgeest, met iets meer dan 24.000 inwoners, lijkt dat op het eerste gezicht erg veel. Maar naast uit Oegstgeest en uit andere gemeenten in de Leidse regio, komen ondertekenaars ook uit tal van andere Nederlandse gemeenten; van Amsterdam tot Eindhoven en Ruurlo. Bovendien heeft een aantal ondertekenaars het Verenigd Koninkrijk als woonlocatie opgegeven en zijn er verschillende steunbetuigingen in het Engels.

Hoewel de locatie van het grootste deel van de ondertekenaars alleen voor de initiatiefnemers zichtbaar is, lijkt het er daarmee op dat deze petitie onderdeel is geworden van een landelijke, mogelijk zelfs internationale actie tegen het kappen van bomen. Recentelijk werd daarvoor ook een petitie aan de Tweede Kamer opgestart, waar vanuit de Oegstgeester petitie naar wordt verwezen. Dat levert de vraag op hoeveel van de ondertekenaars daadwerkelijk op de hoogte zijn van de manier waarop het Oegstgeester bomenbeleid wordt uitgevoerd en hoeveel waarde de handtekeningen dus zullen hebben voor het gemeentebestuur.

Gemeenteraadsvergadering
De petitie wordt donderdagavond aan het voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering aangeboden aan burgemeester Emile Jaensch. Dan zal ook duidelijk worden of het voor die tijd nog gelukt is het doel van 5.000 handtekeningen te halen, waarvoor nog ongeveer 600 handtekeningen nodig zijn. De gemeenteraadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×