Enkele leden van de raadscommissie Onderwijs & Samenleving kregen onlangs van de voorstanders van de plannen een rondleiding door het park.

Leidse huisarts wil Urgenda-zaak over herinrichting Roomburgerpark

In mei van dit jaar werden belanghebbenden door de Leidse gemeenteraad gehoord over de plannen die de gemeente Leiden heeft gemaakt voor de herinrichting van de wijk- en sportparken in de Professorenwijk. Voor-, maar vooral tegenstanders van de plannen lieten van zich horen. De tegenstanders zijn met name bang voor verlies aan natuurlijk groen in het Roomburgerpark waar extra ruimte is ingetekend voor sportvelden.

Tegenstanders
De tegenstanders laten niet alleen in de raadzaal van zich horen maar ook via de website roomburgerpark.nl waar ze onder meer een inventarisatie hebben gemaakt van de groene verkiezingsstandpunten van de verschillende partijen. “Het groenste college in Leiden ooit heeft het plan bedacht om voor uitbreiding van de hockeyclub 6.300 m2 park te ruilen voor kunstgras, asfalt en stenen, aldus woordvoerder Bert Stemerdink van de Vrienden van het Roomburgerpark.

Urgenda
Een van de felste tegenstanders van het voorliggende plan van de gemeente is huisarts Jeroen Birnie die zijn praktijk in de wijk heeft. Hij is zo tegen de aantasting van het huidige park dat hij naar de rechter wil stappen om een rechtszaak aanhangig te maken die vergelijkbaar is met die van Urgenda tegen de Nederlandse staat. Die door Urgenda gewonnen klimaatzaak vertoont volgens hem zoveel overeenkomsten met de planvorming rond het Roomburgerpark dat hij zo’n civiele zaak tegen de gemeente Leiden met vertrouwen tegemoet ziet.

Chris de Waard sprak met een aantal van de voor- en tegenstanders van de plannen die de gemeente heeft met het Roomburgpark en het Trigonpark.

Voorstanders
Ook de voorstanders van de gemeentelijke plannen laten van zich horen. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Nieuw Roomburgpark zijn juist zeer te spreken over de combinatie van groen en sport in hun wijk. Via de website www.nieuwroomburgpark.nl ondersteunen ze het plan voor een wijksportpark, waarbij hockeyclub Roomburg er in het Roomburgerpark een veld bijkrijgt en een tweede combiveld wordt gerealiseerd in Sportpark Trigon. “Meer groen, meer sportinnovatie, grotere integratie, minder verkeersdrukte en duurzamer,” zijn de steekwoorden waarmee ze het plan verwelkomen.

 

Leiden Maatschappij Politiek Sport Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×