Deze twee drempels op het zuidelijke deel van de Herenstraat gaan weer weg. (Foto's: Gerry van Bakel).

Gemeente haalt nieuwe drempels in Herenstraat weer weg

De gemeente Leiden heeft de verkeerssituatie rondom de fietsrotonde in de Herenstraat nog steeds niet helemaal onder controle. De twee verkeersdrempels die eind vorig jaar werden geplaatst om de situatie veiliger te maken, worden komende week al weer weg gehaald. De drempels zorgen namelijk door trillingen voor veel overlast bij omwonenden.

Volgens de gemeente is het verantwoord om de drempels weer te verwijderen. “De drempels zijn aangelegd als onderdeel van een pakket aan aanvullende maatregelen. Andere maatregelen in het pakket blijken effectief, zoals de bebording en drempel in de Koninginnelaan. In het licht van het hele pakket zijn de drempels in de Herenstraat het minst effectief, omdat het verkeer hier al goed afremt voorafgaand aan het maken van de bocht naar de Koninginnelaan.”

In plaats van de drempels wordt er aanvullende wegmarkering aangebracht om de situatie bij automobilisten onder de aandacht te brengen. De werkzaamheden duren van maandag 09.00 uur tot dinsdag 15.00 uur.

Trillingen
“Voorafgaand aan het aanleggen van de drempels is deskundig trillingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen geen risico’s naar voren als gevolg van het aanleggen van de drempels”, zo laat de gemeente aan bewoners weten. De praktijk blijkt nu anders. “De reden dat hier toch trillingen optreden, is doordat onder andere vrachtwagens de drempels met een snelheid hoger dan vijftien kilometer per uur naderen en niet recht over de drempel rijden. De drempel wordt daardoor aangestoten en dat levert trillingen op.”

Deze drempels zijn zogenoemde ‘busdrempels’ waarbij de wielen van de vrachtwagens langs deze drempels rijden wat normaal gezien geen overlast geeft. Aan de andere zijde van de fietsrotonde, in de Koninginnelaan, is ook een drempel aangelegd. Deze geeft volgens de gemeente geen hinder of klachten, waarschijnlijk omdat deze verder van de gevels ligt en omdat zwaar verkeer deze drempel beter en rechter aansnijdt.

Dossier
De fietsrotonde stond vorig jaar flink ter discussie. In plaats van de verkeersveiligheid te verbeteren, gebeurde er in korte tijd juist veel ongelukken. Na oproepen van omwonenden en de ondernemersvereniging, heeft de gemeente extra onderzoek laten uitvoeren. Daar kwamen drie verbeterpunten uit naar voren met een aantal aanvullende maatregelen. Eén van die maatregelen waren de ‘busdrempels’.

Meer weten? Bekijk hier het dossier van Sleutelstad over de fietsrotonde in de Herenstraat.

Deze drempel op de Koninginnelaan blijft wel liggen.

Leiden Fietsrotonde Herenstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×