Leiden kent meerdere verkamerde panden. (Foto: Archief Sleutelstad).

'Uitvoering Leids verkameringsbeleid niet voldoende'

De uitvoering van het verkameringsbeleid is onvoldoende Dat althans vinden Harbert van der Kaap (PvdD) en Pieter Krol (CU). Zij stellen kritische vragen aan burgemeester en wethouders over de zogenoemde mazen in de wet die moet voorkomen dat huizen omgebouwd worden tot studentenkamers.

In Leiden gelden sinds januari 2020 strenge regels op het gebied van verkamering. Aanvragers krijgen niet zomaar een vergunning om een woning om te bouwen tot meerdere (studenten)kamers. Zo mag er maar een maximaal aantal verkamerde gebouwen zijn in een bepaald gebied. Vorige maand was Van der Kaap al kritisch toen duidelijk werd dat profvoetballer Ridgeciano Haps een woning kocht in de Leidse Vogelwijk om hier verschillende appartementen in te verhuren. De buurt was hier niet blij mee.

Van der Kaap en Krol stippen nu een nieuw probleem aan. Volgens de beleidsregels geldt een quotum dat het aantal te verkameren woningen per straat aangeeft. Bij een nieuwe vergunningsaanvraag kijkt de gemeente dan of het quotum niet overschreden wordt. Nu blijkt echter dat veel panden een tweede entree in een andere straat hebben. Op deze manier omzeilt de aanvrager de regel. Het tweede adres kan immers misschien wel aan de eisen en quota voldoen, om zo toch de vergunning te verkrijgen.

De raadsleden geven aan dat hier soms zelfs gaat om ‘privéterreinen met een erfdienstbaarheid’, terwijl het recht van overpad kan gelden. Doordat het quotum op deze manier wordt vermeden, neemt de drukte in de straat toe. Van der Kaap en Krol halen voorbeelden aan als meer bezoekers en maaltijd- of pakketbezorgers. Deze drukte moest juist beperkt worden door de nieuwe ingestelde beleidsregels.

De Christenunie en de Partij voor de Dieren willen het college daarom wijzen op deze omzeilingen. “Deze praktijk heeft een ondermijnend effect op de doelen van het verkameringsbeleid.” De raadsleden hopen dat het college een oplossing kan vinden en dat de gevolgen beperkt blijven. Ook willen ze dat deze situaties in de toekomst niet meer voorkomen. De schriftelijke vragen liggen nu bij het college.

 

 

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×