Niet de locatie bij de Kruispuntkerk, zoals op de foto, maar even verderop bij de bibliotheek komt het nieuwe Cultuurgebouw. (Archieffoto: Lieuwe van Slooten).

'Voorschotens cultuurgebouw beter in bibliotheek dan bij Kruispuntkerk'

Voor het nieuwe cultuurgebouw van Voorschoten is de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan beter geschikt dan de locatie van de Kruispuntkerk. Dat concludeert het gemeentebestuur. Het burgerinitiatief dat de Kruispuntkerk wilde slopen om daar het nieuwe cultuurgebouw te realiseren, wordt daarmee aan de kant geschoven. Een andere conclusie: er is minimaal 293.000 euro per jaar extra nodig voor de exploitatie van het cultuurgebouw.

De gemeente Voorschoten is al jaren bezig met het realiseren van een nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA). Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om daarvoor de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan om te verbouwen. Die beslissing leek een einde te maken aan een langslepende discussie. Veel partijen wilden het cultuurgebouw namelijk vestigen bij de Kruispuntkerk aan de Schoolstraat, maar dat zou teveel geld kosten.

Een groep actieve burgers blies de dorpsdiscussie echter nieuw leven in toen zij kwamen met een radicaal idee. Het cultuurgebouw zou tocht moeten komen op de plek van de Kruispuntkerk, die daarvoor tegen de vlakte zou moeten. Naast het cultuurgebouw zouden er dan woningen komen op de centrale plek in Voorschoten. Met de opbrengsten van de woningen zouden de kosten enigszins gedrukt worden. Daarnaast zou het gebouw langer meegaan waardoor de jaarlijkse afschrijving lager uitvalt.

Hogere kosten
Hoewel het gemeentebestuur in eerste instantie niet happig was om het burgerinitiatief te onderzoeken, werd er uiteindelijk toch een vergelijkende studie gedaan. Daarvan is nu het resultaat binnen: sloop-nieuwbouw van de Kruispuntkerk brengt teveel onzekerheden met zich mee en is bovendien duurder. De voorkeur van het gemeentebestuur gaat daarom nog steeds uit naar het eerdere idee om het cultuurgebouw te realiseren bij de bibliotheek.

Een andere uitkomst van de Quick Scan laat zien dat beide plannen flink meer kosten dan dat er begroot was. Voor de voorkeursoptie is structureel 293.000 euro per jaar extra nodig. Daarvan wordt de vastgoedexploitatie en subsidie betaald. Als er toch wordt gekozen voor de optie bij de Kruispuntkerk, dan zijn de extra kosten nog hoger; zo’n 361.000 euro per jaar.

Politiek Voorschoten Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×