(Foto: Rob van Dullemen).

Oppositie wil identiteit van verkoopadviseurs Ambachts- en Baljuwhuis weten

Meerdere oppositiepartijen uit de Voorschotense gemeenteraad willen weten wie de mensen zijn die het gemeentebestuur adviseren bij het verkoopproces van het Ambachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat. Transparantie voorkomt in hun ogen dat er aan de integriteit van het gemeentebestuur wordt getwijfeld. Maar het gemeentebestuur vindt juist dat de verkoop gebaat is bij anonieme adviseurs. Wel wil de wethouder achteraf de adviseurs bekend maken.

De verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis houdt de gemoederen in de Voorschotense politiek al een tijd bezig. Twee jaar nadat bekend werd dat het pand aan de Voorstraat verkocht zou worden, is het nog altijd in eigendom van de gemeente Voorschoten. De beoogde verkoop aan de huidige huurder, Jos Kriek, is door de gemeenteraad geblokkeerd. Later is besloten het verkoopproces opnieuw te beginnen. Dit keer openbaar en niet exclusief met maar één koper.

Insinueer
Begin deze maand bleek dat de Voorschotense Heerensocieteit een van de geïnteresseerde partijen is. Omdat wethouder Marcel Cramwinckel (D66) lid is van die club besloot hij zich terug te trekken en het dossier over te dragen aan wethouder Erika Spil. “Uit pure voorzorg om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen”, zei Cramwinckel. VVD-raadslid Sjoerd van den Dool is ook lid van de Heerensocieteit en ook hij trekt zijn handen van het dossier af. Fractievoorzitter Katrien van Meenen voert het woord nu namens de partij.

Ondanks dat beide leden van de Heerensocieteit zich niet meer actief bezig houden met het dossier, willen een aantal politieke partijen extra inzet om de integriteit te borgen. Onder andere door meer transparantie te bieden. “Openheid is een van de belangrijkste dingen om je te verweren tegen de schijn van belangenverstrengeling”, zei SP-fractievoorzitter Erik Maassen. “Daarbij insinueer ik niks.”

Biedboek
De vraag naar meer transparantie richtte zich op de samenstelling van de groep adviseurs van het gemeentebestuur. De onafhankelijke experts helpen in het verkoopproces en adviseerden meer tijd te nemen voor de verkoop.  Zodoende kan er onder meer een ‘biedboek’ met voorwaarden voor de verkoop worden opgesteld en krijgen de biedende partijen meer tijd om hun voorstel te doen. Wie deze adviseurs zijn is niet bekend en dat frustreert de oppositie.

“Door het niet te melden wordt het geheimzinnig gemaakt”, zei PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf. Hij kreeg onder meer bijval van Marleen Persoon, fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal Sterk: “Maak het juist kenbaar en wees transparant.” Andere politieke partijen, voornamelijk uit de coalitie, zagen het niet zitten om de identiteit van de adviseurs bekend te maken. “Dat gaat ten koste van hun onafhankelijkheid, want dan weten de biedende partijen ook wie het zijn”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Albert Deuzeman.

Politiek spel
Wethouder Cramwinckel wilde de experts ook ‘buiten het politieke spel’ houden. “Dit heeft te maken met het beschermen van mensen”, aldus Cramwinckel die benadrukte een rustige procedure te willen. De wethouder zegde wel toe om na afloop van de verkoop de namen van de experts naar buiten te brengen.

Advertentie

Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×