De Schoolstraat in Voorschoten. (Archieffoto: Taskforce Voorschoten Centrum).

Nieuwe centrummanager Voorschoten moet zorgen voor gewenste impuls

Voorschoten krijgt een centrummanager. De nieuwe centrummanager moet ervoor zorgen dat de dorpskern eindelijk een boost krijgt. Leegstand moet worden tegengegaan en de concurrentie met andere winkelgebieden moet worden aangegaan. “Als je niks doet en stil blijft staan, ga je niet winnen”, zegt economiewethouder Paul de Bruijn.

Hoewel het er al een tijdje aan zat te komen, keken ze in Voorschoten met argusogen naar de opening van de Westfield Mall of the Netherlands een paar kilometer verderop in Leidschendam. Al tijdens het eerste weekend was het er zo druk dat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Het wordt dus een zware opgave om met dit winkelcentrum de concurrentie aan te gaan.

Een impuls voor de Schoolstraat is daarom broodnodig. “We moeten het dorp op de kaart zetten. Er moet meer reuring komen”, zegt Sandy Monker, voorzitter van de ondernemersvereniging Voorschoten. “Dat moet gebeuren door meer woningen in het centrum en meer horeca in de Schoolstraat.” Aan de centrummanager, die de brug is tussen de ondernemers en de gemeente, de taak om daarvoor te zorgen.

Voor de gemeente staat het probleem van leegstand hoog op de agenda. “Er staan nu acht tot tien panden leeg in het centrum”, laat De Bruijn weten. “We verwachten bovendien dat er nog een aantal ondernemers gaan omvallen.” De centrummanager moet die leegstand tegengaan. “Hij/zij is het aanspreekpunt voor startende ondernemers en gaat actief aan de slag om nieuwe gewenste partijen naar het centrum te trekken”, zo is te lezen in de taakomschrijving.

Bibliotheek
De gemeente Voorschoten is al langer bezig met het verbeteren van de dorpskern. Zo werd de Taskforce Centrum opgericht. Zij kwamen met plannen voor een betere balans tussen wonen, werken en recreëren. Onder meer de openingstijden van de horeca werden gelijk getrokken met Leiden en er kwamen meer parkeerplekken voor de fiets. Tegelijkertijd werd de Schoolstraat verboden voor fietsers. Om leegstand aan te pakken werd de OZB van niet-woningen verlegd van gebruiker naar eigenaar.

De veranderingen gingen echter niet van een leien dakje. Zo gooide de Taskforce vorig jaar de handdoek in de ring omdat ze betrokkenheid van het gemeentebestuur misten. Er was kritiek op het fietsverbod en een andere tegenvaller voor het centrum was de bestemming van de Kruispuntkerk. Waar iedereen daarvan het nieuwe cultuurcentrum wilde maken, bleek dat financieel niet haalbaar. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om de Multifunctionele Accommodatie te vestigen in de bibliotheek aan de Van Wijngaardenlaan, net iets buiten het centrum.

Ketens
“De plannen blijven elke keer in de ijskast”, reageert Monker op het uitblijven van de impuls van het centrum. “We hopen dat de centrummanager daar wel voor gaat zorgen. Wat mij betreft begint die dan ook zo snel mogelijk.” Wethouder De Bruijn ziet de rol van de taskforce als basis voor verbeteringen aan het centrum. “Zij hebben al goede plannen neergelegd. Het heeft alleen even geduurd voordat we op een lijn kwamen met de ondernemers.”

Of de centrummanager de strijd kan aangaan met de pas geopende Mall of the Netherlands moet blijken. Zowel De Bruijn als Monker zijn er niet bang voor. “Wij hebben andere soort winkels die beter passen bij het karakter van Voorschoten. Daar hebben ze vooral grote ketens.” Zowel de gemeente Voorschoten als de ondernemersvereniging leggen twintigduizend euro opzij voor de werkzaamheden van de centrummanager. Het is de bedoeling dat die zo snel mogelijk gaat beginnen.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×