Rond kasteel Endegeest gaat de komende jaren veel veranderen. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Herkansing voor toekomstplannen landgoed Endegeest

Een nieuwe functie voor kasteel Endegeest is weer een klein stapje dichterbij. Donderdagavond stemde de gemeenteraad van Oegstgeest voor de tweede keer binnen een jaar in met de belangrijkste kaders voor de toekomst van landgoed Endegeest. Veel politici voelen tijdsdruk om snel door te gaan, omdat een politieke crisis over het gebied een jaar geleden voor flinke vertraging heeft gezorgd.

De reden om haast te maken is voor veel politici de nood aan nieuwe huisvesting voor de Leo Kannerschool. Al jaren wachten de ongeveer 340 leerlingen van het speciaal onderwijs op een nieuw gebouw, maar door de stroperige onderhandelingen over landgoed Endegeest loopt dat keer op keer op de klippen. In de meest recente afspraken koopt de gemeente de voormalige Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg van ontwikkelaar Oudendal om daar de nieuwe Leo Kannerschool te bouwen.

Dat gebeurt echter pas nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. In dat beleidsdocument is tot in detail vastgelegd waar er gebouwd mag worden, waar het groen moet blijven en welke bestemmingen bepaalde stukken grond mogen krijgen. En over dat laatste punt klinken bij Lokaal Oegstgeest en Hart voor Oegstgeest (HvO) de nodige zorgen. In het zuidwestelijke deel van het gebied wordt het namelijk mogelijk om het Bio Science Park uit te breiden met een ‘zorgcluster’. “Krijgen we straks Bio Science Park, afdeling Endegeest?”, uitte Eelke van den Ouweelen van Lokaal zijn zorgen over het rustige landgoed.

Ponycentrum
Om er in ieder geval voor te zorgen dat nieuwe bebouwing in de omgeving van het kasteel past, besloot de gemeenteraad dat alle nieuwe of te renoveren gebouwen moeten passen binnen de specifieke bestaande landgoedomgeving. Met anderen woorden: onderschikt aan het monumentale kasteel. “We moeten er niet aan denken dat hier een supermodern gebeuren gaat verrijzen dat totaal detoneert met omgeving”, zei Karin Rosdorff van HvO. De toekomstplannen voor het kasteel zelf zijn overigens niet veranderd ten opzichte van de Gebiedsvisie van vorig jaar. Alleen de gewraakte mogelijkheid om er ook woningen te mogen bouwen – waarover een wethouder opstapte – is niet meer terug te vinden in de nieuwe plannen.

De weilanden van ponycentrum Leeuwenhoek zijn sinds donderdagavond ook uit de plannen verdwenen. Die waren nog in beeld om het Bio Science Park nog wat verder uit te breiden en dat zorgde voor veel onzekerheid bij de eigenaresse. Om aan die onzekerheid een einde te maken werd vorig jaar besloten om maximaal twee jaar onderzoek te doen naar de haalbaarheid van dat idee. Maar na een jaar concludeert ook wethouder Matthijs Huizing al dat er weinig actie wordt ondernomen om tot plannen te komen. “Ik heb geen enkele indruk dat er komend jaar iets gaat gebeuren.” En daarmee weet het ponycentrum nu eindelijk waar het aan toe is.

Maquette
De volgende stap is dat er een nieuw bestemmingsplan komt waar alle betrokkenen op kunnen reageren. Gezien de vele reacties op de gebiedsvisie van onder meer bewoners en GGZ Rivierduinen, dat al van oudsher in het gebied zit en bang is dat haar positie met de nieuwe toekomst zal verslechteren, zal dat ook zeker gaan gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht om op al die reacties in te gaan en dat voor te leggen aan de gemeenteraad. Die zal naar verwachting in oktober een besluit nemen over het nieuwe bestemmingsplan.

Op aangeven van de gemeenteraad komt er voor de ontwikkeling van concrete plannen een kwaliteitsteam, waar onder meer een landschapsarchitect, een lid van de monumentencommissie en een burgerlid in zitten. Die moeten scherp in de gaten gaan houden of de ontwerpen van nieuwe of te renoveren gebouwen wel voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Vervolgens rapporteren daarover aan de gemeenteraad en de wethouder. Als het gemeentebudget dat toelaat, komt er een ook (digitale) maquette waarop de veranderingen in het gebied te zien zijn.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×